Vodohospodáři ze Šumperska snížili ztráty vody v potrubí

8. prosince 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

kapka-vody

Nejnižších ztrát vody v historii dosahuje v letošním roce Šumperská provozní vodohospodářská společnost (ŠPVS). Informoval o tom dnes obchodně správní ředitel ŠPVS Jan Havlíček.

Podíl „ztracené“ vody na celkovém objemu činí za 10 měsíců letošního roku v ŠPVS 12,3 %, zatímco loni to bylo skoro 13 %. Razantní je pak zlepšení ve srovnání s rokem 2003, kdy byly ztráty ve výši 50 %. Za nízké ztráty vděčí ŠPVS zejména propracovanému systému monitoringu sítě a řadě preventivních opatření. Ta jsou srovnatelná s těmi, která se používají ve vyspělých evropských zemích. Snižování ztrát vody se v ŠPVS intenzivně věnují od roku 2003, kdy byly ztráty na úrovni 50 %. „Hodně nám pomáhá mezinárodní spolupráce ve skupině SUEZ, do které patříme. Minimalizace ztrát vody je totiž tématem ve všech zemích,“ upozorňuje Havlíček.

Podle něj pomohla ke snížení ztrát řada provozních opatření. Tím nejdůležitějším je vybudování systému monitoringu. „Celá síť je rozdělena do malých měřených okrsků. V každém z nich je nainstalováno zařízení pro dálkové měření a přenos dat. Díky němu rychle víme, kde je nestandardní spotřeba a tím pádem pravděpodobný únik vody,“ dodává Havlíček.

Právě únik vody způsobený havárií je nejčastější příčinou ztráty vody. Důležitou roli hraje v takovém případě čas. Čím dříve je problém odhalen a napraven, tím nižší je nejen ztráta vody, ale i případné další škody, které může unikající voda způsobit. Důležitou roli mohou hrát sami občané. Jednak tím, že mohou o zjištěné havárii včas informovat vodárenský dispečink na tel. č. 583 317 317, ale také tím, že kontrolují stav své přípojky či zabezpečí vodoměr proti poškození mrazem.

Menší část ztrát vody je způsobena drobnou nepřesností některých vodoměrů. Nejnižší vliv pak mají takzvané komerční ztráty spojené především s odhalováním černých odběrů. V takových případech se lidé vystavují riziku pokuty ve výši až 10 000 Kč.

Podle Havlíčka už pro další snížení ztrát ŠPVS moc udělat nemůže. Jednak se tento objem nefakturované vody skládá z řady drobných „ukapávajících“ netěsností, které je velmi obtížné dohledat, jednak je v současném nízkém objemu ztrát zahrnuta i technologická voda nezbytná k údržbě vodovodní sítě „Z pohledu provozovatele vodovodu jsme již udělali vše, co bylo technicky možné a ekonomicky odůvodnitelné,“ zdůrazňuje Havlíček.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace