Vodohospodáři opravují hráze řeky Moravy

2. října 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

opravy Morava 104-big

Těžké stroje se zabydlely na pravém břehu řeky Moravy pod Lanžhotem na Břeclavsku. Důvodem jsou podle deníku Právo opravy a zpevnění hrází řeky, která odvádí vody z celého území Moravy.

Podle vodohospodářů je to zčásti oprava škod z předcházejících povodní, zčásti prevence. Živelná pohroma v roce 1997, kdy Moravou opouštěla naše území rozsáhlá povodňová vlna, ukázala všechny slabiny hrází. Na slovenské straně v blízkosti obce Brodské musela dokonce řeku držet v korytě bariéra z pytlů s pískem. Čeští vodohospodáři jim pomáhali výrazným odpouštěním vody do lužních lesů. Slovensko se z událostí poučilo a postaralo se o úpravu hrází.

„Oni to již mají hotovo, teď jsme na řadě my, abychom si dali do pořádku náš břeh,“ prozradil Právu jeden z vodohospodářů. Není divu, při povodni v roce 2010 slovenský břeh obstál bez problémů, u nás pod Lanžhotem ale jezdil nakladač. Místa, kde rozbouřená řeka pod jezem, respektive balvanitým skluzem, jak zní odborný název, chtěla narušit hráze, sanoval štěrkem.

Právě v těch místech se nyní soustředí stavební stroje. Hráz o oblasti skluzu pokryje rovnanina z lomového kamene, která ji ochrání od narušování vlnami. V dalším úseku k mostu silnice z Lanžhota do Brodského pak byla část hráze odstraněna a po zhutnění stroji vzniká nový ochranný val. Na dalších místech k soutoku s Dyjí stačí zesílení z opačné strany od vody.

„Technicky se vlastně přisypává vzdušná strana hráze, a navíc se na její koruně bude dělat nová vozovka, která bude širší než stávající. Bude mít šířku čtyři metry,“ doplnila výčet informací mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Výsledkem pak bude i navýšení a veškeré stavební dění má skutečně počátek u povodňových událostí minulých let. „Navýšení vzešlo z iniciativy slovenské strany, kvůli ochraně obce Brodské. Hráz bude nyní koncipována na stoletou vodu. Akce za téměř šest miliónů korun začala 15. srpna a bude dokončena do 15. listopadu letošního roku,“ doplnila mluvčí.

Podle vedoucího břeclavského střediska Povodí Moravy Ladislava Vágnera se nejedná o první zásah do hrází. Vodohospodáři v předchozích letech sanovali například bezpečnostní přeliv nedaleko soutoku s Dyjí. Místo se sníženou výškou hráze, která je zpevněna betonem, slouží k regulaci povodňové vlny. Po překročení hladiny přes úroveň betonového prahu se část vody automaticky vylévá do lužních lesů Obory Soutok.

Vodohospodáři mají navíc v pravém břehu na dalších místech úseku mezi Hodonínem a Lanžhotem vodohospodářské objekty, jimiž mohou řece ulevit a část vody vypustit mimo koryto.

Zdroj: regionální mutace Právo – jižní Morava – Vysočina

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině