Vodáci opět upozorňují na suché jezy na našich řekách

30. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

suchý jez Libštejnský mlýn - raft Berounka

Na představitele organizací sdružující majitele a provozovatele malých vodních elektráren (MVE) apeluje vodácký server raft.cz a Vodácká škola záchrany (VŠZ). Důvodem je stejně jako loni existence suchých jezů, na nichž není dodržován ze zákona stanovený minimální zůstatkový průtok.

Podle Petra Ptáčka z VŠZ se jedná aktuálně o minimálně jeden suchý jez na Nežárce u Šimanova, předpokládat se dají ale i další jezy níže po proudu (Novosedelský jez, Metel,  Krkavec). VŠZ nemá přitom kompetence ke kontrole jezů, tu má ze zákona Česká inspekce životního prostředí, s níž vodáci a VŠZ loni navázali spolupráci týkající se monitoringu suchých jezů v ČR.

Loni přijala ČIŽP celkem 53 podnětů na nedodržování podmínek provozu MVE, které byly podle ČIŽP prošetřeny. Z uvedeného počtu bylo podáno prostřednictvím webu www.suchejezy.cz 34 podnětů, zbylých 19 bylo od jiných subjektů. Za celý rok 2015 prověřili inspektoři celkem 146 MVE. Kvůli závažným nedostatkům zahájili inspektoři 31 správních řízení o uložení pokuty, 19 rozhodnutí o pokutách v celkové výši 660 tisíc korun nabylo právní moci v roce 2015, začátkem roku 2016 pak další tři v celkové výši 90 tisíc korun. V ostatních případech ještě správní řízení nejsou ukončena. „Zjistili jsme závažné nedostatky, a proto zahájíme ještě dalších 12 správních řízení. V převážné většině případů nebyl při provozu MVE dodržen v toku pod jezem minimální zůstatkový průtok nebo nebylo možné provedení odečtu průtoku vody přes jez,“ uvedla již dříve Zdeňka Vaňková, vedoucí oddělení ochrany vod ČIŽP.

Kontrolní šetření byla provedena na 43 vodních tocích (řeky, potoky) a dvou rybnících. Nejvíce ovlivněnými vodními toky, kde nebyly dodrženy minimální zůstatkové průtoky, byly Sázava, Svratka a Lužnice. Největší počet provedených kontrol MVE byl proveden na řece Ploučnici, zkontrolováno 15 subjektů. Nejčastějším porušením bylo nedodržení minimálního zůstatkového průtoku, neprovádění revizí manipulačních řádů nebo neosazení vodního díla měřícím zařízením.

Naše voda, ilustrační foto (suchý jez) www.raft.cz

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství