Veřejné provolání Svazu vlastníků půdy ČR

18. září 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vlastnické právo k půdě je trvale omezováno veřejným zájmem. Zdůrazňuje to ve svém prohlášení Svaz vlastníků půdy ČR s tím, že zvláště v roce 2016 dochází k nebývalému útoku na vlastnictví půdy v České republice.

Čelíme zostření Vyvlastňovacího zákona č.184/20016 Sb., za účelem rychlejšího vyvlastňování pozemků státem ve veřejném zájmu v řízení s „neodkladným účinkem,“ dále Agrární komora ČR předložila zákon o „nabytí vlastnictví k půdě“ přednostním prodejem stávajícím pachtýřům a usiluje o jeho schválení.

Závažná je novela zákona o Státním pozemkovém úřadu, pod číslem 185/2016 Sb., s účinností od 1. 8. 2016. Touto novelou končí naturální restituční převod náhradních pozemků za pole a louky, které stát nástupem komunistů vlastníkům sebral. Po roce 2018 Státní pozemkový úřad náhradní půdu nevydá. Po 25 letech od vzniku nároku bude odškodňovat pouze finanční náhradou v cenové úrovni  roku 1990. Není jediného důvodu, aby se ceny za ukradenou půdu nepřibližovaly tržním cenám v místě. Předlohu novely zákona o Státním pozemkovém úřadu předložilo a Vládou a Parlamentem ČR protlačilo Ministerstvo zemědělství ČR. Ústavně právní výbor Senátu parlamentu ČR doporučil projednávaný zákon zamítnout. Přesto novela zákona byla schválena. Zákon pošlapává vlastnická práva a poškození občané se budou muset domáhat práva u Ústavního soudu.

Zvlášť brutálním zásahem do ústavního práva vlastníků je v tichosti Senátem ČR schválená novela, kterou se mění zákon č. 503/2012 Sb., na základě pozměňovacího návrhu poslance Petra Kudely (KDU-ČSL), sněmovní tisk č. 575. Touto novelou zákona se dramaticky mění účel pozemkových úprav.  Podle § 11 odst. 4 je Státnímu pozemkovému úřadu dána pravomoc rozhodovat a schválit vlastnictví k pozemkům při pozemkových úpravách pokud s projektem souhlasí vlastníci a zemědělci hospodařící na vlastní půdě alespoň na 60 % výměry pozemků v zájmovém území. Státní pozemkový úřad v Praze souhlasy ostatních vlastníků nepotřebuje. Novela zákona umožňuje bez souhlasu vyvlastňování pozemků pro výstavbu. Pozemkové úpravy v území bude ovládat pouze několik velkých vlastníků půdy nebo jen jeden.

Žádný ze čtyř uvedených připravovaných a schválených zákonů, omezující vlastnictví půdy a restituční náhrady nebyl se Svazem vlastníků půdy ČR projednán a nebyla mu dána možnost se k návrhům vyjádřit. Novelou zákonů je připraven zásah, který omezí právo více než jednomu milionu občanů tohoto státu.

Tímto provoláním se veřejně obracíme na vlastníky půdy ČR a zemědělce hospodařící na vlastní půdě, aby se bránili, aktivně přistupovali k pozemkovým úpravám a nenechali se podruhé okrást v opožděném restitučním vyrovnání. Své nesouhlasy a odmítnutí zasílejte písemně povinným orgánům a institucím. Svaz vlastníku půdy ČR je také připraven evidovat vaše nesouhlasná odvolání, které využije při jednání se státem. Nemůžeme ale vaše odvolání a stížnosti vyřizovat. K evidenci je zasílejte na adresu Svaz vlastníků půdy ČR, Samcova 1, Praha 1 nebo na e mail info@svazvlastnikupudy.cz.

Provolání SVP ČR

Zdroj: Představenstvo Svazu vlastníků půdy ČR, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy, Voda a naše peněženka