Tipy na vodní výlety: Zámecký park Opočno

Aktualizováno 21. května 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

park Opočno

Zámecký park v Opočnu představuje ojedinělou kombinaci velmi starých a často exotických dřevin v údolí Zlatého potoka, soustavy rybníků a architektonických doplňků v asijském stylu. Redakce portálu Naše voda lokalitu navštívila a připravila pro vás z místa tradiční fotoreportáž. Foto – klikni zde!

Park lze rozdělit na čtyři části s výrazně odlišnými klimatickými poměry. Stinný severní svah s opukovými stěnami má chladnější a vlhké mikroklima. V části svahu je zachován vzácný zbytek suťového lesa. Okrajové části jsou porostlé především modřínem, tisem, smrkem a habrem. Skály často kryje drobná kapradina a mech. Jižní svah pod zámkem je méně strmý. Vyznačuje se teplým a slunným mikroklimatem. Převládají zde javory, jasany, buky (k nejcennějším patří Fagus silvatika ‚Albovariegata‘) duby a jírovce, z jehličnatých zeravy a cypříšky. V křovinatém podrostu je často zastoupena svída, v bylinném patru převládá dymnivka, plicník, zapalice atd. V nejteplejších partiích roste zplanělý jihoevropský tulipán lesní. Na úzkém dně údolí je mikroklima ovlivněné především vodní hladinou rybníků na Zlatém potoce. Tepelné inverze a vlhká až mokrá půda mají výrazný vliv na skladbu zde rostoucích dřevin a bylin (k nejzajímavějším patří mladší metasekvoje Metasequoia glyptostroboides).

Nejlepší podmínky pro růst exotických dřevin jsou v rovinaté části před letohrádkem. Půda je zde po dlouhou dobu zahradnicky obdělávaná, dřeviny jsou částečně chráněny městskou zástavbou. V údolní části parku jsou drobné romantické stavby – čínský pavilón a koupadlo, uměle vytvořené „orlí hnízdo“ a řada mostků a dalších drobných staveb. Z vyhlídek nad severním svahem se otevírají krásné pohledy na zámek a panorama městečka.

Zámecký park tvoří architektonicky vyvážený celek mistrně zasazený do údolí Zlatého potoka. Skalnaté údolí pod zámkem bývalo v dobách gotického hradu odlesněno. Před r. 1598 se stalo součástí obory „hrazené tesy pobitými šindelem“. Kolem r. 1816 byl v této dosud neupravené části zřízen Rudolfem Josefem Colloredo-Mansfeldem anglický park s romantickými stavbami a vodopády. Plocha před letohrádkem sloužila již za Trčků z Lípy jako užitná, okrasná i ovocná zahrada. Roku 1868 byl park značným nákladem 50.000 zlatých opět nově upraven. Poslední rozsáhlou úpravou park prošel v roce 1998 a 1999, kdy byly po povodních odbahněny rybníky, opraveny poškozené stavby a nově vysázeny poškozené dřeviny.

Fotoreportáž najdete na facebookové verzi našeho portálu.

Naše voda, ilustrační foto a fotoreportáž Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství