Co také vyplývá ze zrušení vodohospodářské správy?

20. července 2012 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

vodní nádrž chribska

Ministerstvo zemědělství k 30.červno oficiálně zrušilo Zemědělskou vodohospodářskou správu (ZVHS). Jak přitom dnes upozornil mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský, ze zrušení ZVHS vyplývají některé změny ve správě původního majetku ZVHS.

Například správu vodních nádrží, čerpacích stanic a liniových hlavních odvodňovacích zařízení (dále jen HOZ), které byly ke dni 30. 6. 2012 ve správě ZVHS, od 1. 7. 2012 vykonává Pozemkový fond České republiky, který přebírá působnost ZVHS též v agendě plnění úkolů ve veřejné správě v oblastech upravených zejména stavebním a vodním zákonem (vydávání vyjádření a stanovisek vyžádaných podle ustanovení příslušných právních předpisů pročinnost správních úřadů, plnění povinností vlastníků vodních děl a další).

Veškeré další informace spojené s výše uvedenou změnou správy „HOZ“ lze rovněž získat na adrese: Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, na portálu ministerstva zemědělství ( www.eagri.cz) a Pozemkového fondu ČR (www.pfcr.cz).

Naše voda

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině