Také Státní plavební správa žádá revizi rozhodnutí MZE v kauze Orlík

5. února 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

přehrada Orlík - IMG_8079

Státní plavební správa podala tento týden podnět k zahájení přezkumného řízení rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR (MZe) týkající se potvrzení zvýšení retenčního prostoru v přehradě Orlík na 93 milionů kubíků. Správa o tom informuje na svých webových stránkách.

„Státní plavební správa dne 2. 2. 2016 zaslala Ministerstvu zemědělství na základě ustanovení § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podnět k zahájení přezkumného řízení rozhodnutí Ministerstva zemědělství, ze dne 9. 12. 2015, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí ze dne 29. 6. 2015 Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, kterým byl schválen Manipulační řád vodního díla Orlík na významném vodním toku Vltava v ř. km 144,650,“ uvádí se na webu správy.

Podle informací portálu Naše voda prosazuje Státní plavební správy zcela opačný postup, než o jaký usilují obce na dolním toku Vltavy v čele s Mělníkem. Ty totiž chtějí zvýšit retenční prostor Orlíku místo na 93 milionů kubíků voda na konečných 120 milionů kubíků, zatímco správa preferuje dosavadní stav, tedy objem retenčního prostoru v objemu 62 milionů kubíků.

Naše voda, ilustrační foto naše voda – Nina Havlová (Orlík – běžný stav)

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy