SVS zahajuje rekonstrukci poruchové kanalizace a historického vodovodu ve Šluknově

Aktualizováno 24. září 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

__Sluknov Husova rek kan a vdv

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku další plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a 123 let starého vodovodu ve Šluknově, v Husově ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Kanalizace v Husově ulici je z betonu vejčitého profilu 300/450 mm. Stoka z roku 1973 uložená v hloubce do 2,5 m je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Vykazuje rozsáhlou destrukci, proto některé části ani nemohly být zcela prohlédnuty – je zjevná koroze nad 50 %, praskliny, chybějící části dna a stěn. Také kanalizační šachty jsou zkorodované a popraskané, mají nedostatečný profil a chybí v nich stupadla. V důsledku stavu stoky a šachet vznikají četné kaverny. Vodovod je z litiny vnitřního průměru 60 mm. Byl uveden do provozu roku 1894 a je inkrustovaný do 40 – 50 %, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 121,28 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 80 mm v délce 126,81 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 4 domovních vodovodních přípojek, 13 kanalizačních přípojek, rekonstrukce dvou revizních šachet a výstavba jedné nové, jakož i napojení rekonstruovaných úseků na navazující řady a stoky. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017.  Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace