SVS zahajuje rekonstrukci aquaduktu v Jiřetíně a kanalizace a vodovodu v Trmicích

5. září 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Jiřetín

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodu vedeného po mostě v Jiřetíně pod Bukovou, a rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Trmicích, v ulici V Jílovišti. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodovod v Jiřetíně pod Bukovou, vedený po mostě přes řeku Kamenici, je tvořen ocelovým potrubím vnitřního průměru 80 mm. Řad z roku 1985 je ve špatném technickém stavu, zkorodovaný, inkrustovaný a opakovaně poruchový. Také oplechování jeho tepelné izolace je poškozené, proto SVS rozhodla o rekonstrukci. Vodovod je v provedení aquadukt – je uložen na ocelových konzolách kotvených do tělesa mostu. Na obou koncích mostu je výšková etáž, kde vodovod přechází do země a je napojen na navazující řad. Kanalizace ve vlastnictví SVS zde není, ale na mostě je zároveň veden plynovod. V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito tepelně izolované potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 30 metrů. Nové potrubí bude na mostě uloženo na stávající konzoly a v jeho nejvyšším bodě bude umístěn odvzdušňovací ventil. Bezprostředně za křídly mostu bude rekonstruovaný úsek napojen na stávající řad. Investorem stavby je SVS, přípravné práce již byly zahájeny a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 31. října 2017.

V trmické ulici V Jílovišti poblíž nájezdu na D8 je betonová kanalizace vnitřního průměru 500 mm. Stoka z roku 1918 je uložena v hloubce do 2,2 m. Jak ukázala kamerová prohlídka, je ve špatném technickém stavu, zkorodovaná, popraskaná a s kořeny ve spojích, v důsledku čehož vznikají kaverny.  Ulicí vedou dva vodovodní řady: z litiny vnitřního průměru 80 mm a z oceli vnitřního průměru 150 mm – odbočka přivaděče pro Trmice. Oba řady jsou z roku 1963 a vykazují korozi, proto SVS rozhodla o výměně kanalizace i vodovodu. Vodovod bude částečně vymístěn do nové trasy z důvodu kolize původní trasy s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech domovních vodovodních a kanalizačních přípojek na trase, rekonstrukce revizních kanalizačních šachet a napojení na navazující stávající vodovod/stoku. Investorem stavby je SVS, stavební práce začaly v uplynulých dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017.

Naše voda, plánek lokality (Jiřetín) SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace