SVS zahájila rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Lounech a kanalizace v Novém Boru

Aktualizováno 22. srpna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Louny

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci 87 let staré kanalizace a vodovodu v Lounech, v části Husovy ulice k přejezdu, a rekonstrukci kanalizace v Novém Boru, v Husově ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající betonová kanalizace v Lounech pochází z roku 1930 – stoka je ve špatném technickém stavu, zkorodovaná místy nad 50 %, vykazuje díry ve dně a nevyhovující šachty.  Zároveň je nutné provést výměnu v souběhu vedeného litinového vodovodu z roku 1960, který je poruchový. V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce pěti dílčích kanalizačních stok v celkové délce 392,27 metrů, k rekonstrukci sedmi dílčích vodovodních řadů bude použito potrubí v celkové délce 696,49 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek na trase, napojení na navazující řady a stoky a zrušení části původního vodovodu a kanalizace zaplavením popílkem. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou ve 35. týdnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. prosince 2018 s podmínkou, že v termínu 10. – 26. 6. 2018 musí být Husova ulice průjezdná z důvodu konání mezinárodní sportovní akce. Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace.

V Husově ulici v Novém Boru se zástavbou bytových a rodinných domů je stávající kanalizace neznámého stáří ve špatném stavu: staticky narušená, popraskaná a s netěsnými spoji, takže kamerou ani nelze projet v celé její délce. Stoka je navíc uložena velmi mělce, což je nevyhovující při křižování vodovodu a plynovodu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci části stoky s jejím vymístěním do nové trasy. V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito potrubí z kameniny v celkové délce 160,8 metrů – od napojení stoky na šachtu v ulici Kapitána Jaroše a v Husově ulici. Stavba bude v celém rozsahu provedena v otevřeném paženém výkopu. Její součástí je přepojení stávajících deseti domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí. Investorem stavby je SVS, stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 12. října 2017.

Naše voda, plánek lokality (Louny) SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace