SVH: Je třeba institucionalizovat správu podzemních vod

25. října 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVH - Světový den vody 2015 - kubala - IMG_2840

Možnost účelněji pečovat o zdroje podzemních vod by zabezpečil Institut správy podzemních vod zakotvený ve vodním zákonu. Je o tom přesvědčen předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR (SVH) Petr Kubala.

O institucionalizaci činností, které se správou podzemních vod souvisí, se podle Kubaly hovoří již řadu let, zatím k tomu ale nedošlo. Šancí je nyní podle něj připravovaná novela vodního zákona. Doposud jsou totiž činnosti zatím neexistujícího institutu v zákonu roztroušeny pod různými paragrafy. V praxi jde například o monitorig podzemních vod, jejich bilanci a celou škálu povolovacích a vyjadřovacích kompetencí. To reálně zabezpečují správci vodních toků, tedy státní podniky Povodí. Zatímco ale správa vodních toků v případě povrchových vod ale institucionalizována je, u podzemních vod tomu tak není. Povrchové i podzemní vody přitom spolu podle Kubaly úzce souvisí.

„Pokud by byl institut správy podzemních vod zakotven ve vodním zákonu, bylo by možné dosáhnout vyšší efektivity v ochraně zdrojů podzemních vod i jejich vydatnosti,“ zdůrazňuje Kubala. Svaz vodního hospodářství ČR proto hodlá připravovaný zákon o vodách pozorně sledovat a institut do něj prosadit.

Ochrana podzemních vod je díky četnějším extrémním projevům počasí stále důležitější pro zajištění zdrojů pitné vody z podzemních zdrojů pro další generace. Právě ochrana těchto zdrojů a péče o ně by mělo být hlavní náplní Institutu správy podzemních vod.

Naše voda, ilustrační foto naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace