Svatava Maradová: Pozemkové úpravy účinně chrání půdu

5. října 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Pozemkové úpravy 4

Eroze půdy je vážný problém, a proto je nutné přijmout zásadní opatření, aby z krajiny dále nemizela kvalitní černozem za miliardy korun. I to je tématem konference o pozemkových úpravách, jak dnes uvedl mluvčí Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Hynek Jordán.

Dvoudenní konference o pozemkových úpravách končí dnes. Stěžejní část letošního odborného programu je koncipována jako panelová diskuse. Hlavní řečníci v čele s ústřední ředitelkou SPÚ Svatavou Maradovou se zaměřují na témata související s pozemkovými úpravami, které jsou nástrojem ochrany a zhodnocení půdy. „Za uplynulých pět let jsme k dnešnímu dni zahájili přes tisíc komplexních pozemkových úprav a z tohoto počtu jsme takřka 750 už dokončili. Finančně máme podané žádosti k začátku října 2017 za 1,31 miliardy korun,“ uvedla Svatava Maradová. Dalším zásadním tématem byla ochrana půdy a realizace protierozních opatření. Velký zájem vzbudila debata o aktuální podobě protierozní vyhlášky a jejích dopadech do praxe.

SPÚ každoročně zahajuje přibližně 200 pozemkových úprav na území celé republiky. SPÚ do nich doposud celkově investoval 22 miliard korun. Přímo v Olomouckém kraji pak bylo v letošním roce zatím vynaloženo na tento účel skoro 105 milionů korun. V kraji bylo letos rozpracováno 11 a dokončeno 8 pozemkových úprav.

Profesor Bořivoj Šarapatka z Univerzity Palackého v Olomouci zmínil také problematiku související s nedostatkem vody na našem území, a to je ztráta vodních ploch. Od 19. století zaniklo na našem území 3 500 ha rybníků, které byly větší než půl hektaru.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda – eroze

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy