Stav „sucha“ hlásí Povodí Labe na 25 místech

13. července 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

IMG_5047

Ukazatel pro „sucho“ Q355 je nyní v povodí Labe podkročen ve 25 profilech, a to na Labi, Malém Labi, Kalenském potoce, Divoké Orlici, Rokytence, Dědině, Tiché Orlici, Třebovce, Doubravě, Vrchlici, Javorce, Cidlině, Jeřici, Černé Nise, Harcovském potoce, Smědé. Oznámilo to Povodí Labe ve své zprávě.

Průtoky ve vodních tocích lze pro toto období charakterizovat jako podprůměrné a pohybují se převážně na hodnotách v rozmezí 20 až 60 % dlouhodobého měsíčního průměru pro měsíc červenec. Ojediněle se průtoky pohybují v rozmezí od 8 až 20 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Déšť pouze krátkodobě oživil průtoky ve vodních tocích, ty se ale rychle vrací k předchozímu nepříznivému stavu. „V případě nadále trvajícího suchého období předpokládáme pokles vodního stavu na Labi v Ústí nad Labem v dalších dnech na 125 cm. Negativní důsledky se mohou při pokračujícím nepříznivém vývoji projevit ve všech oblastech lidské činnosti jako je zásobování vodou, zemědělství, vodní doprava, rekreace, životní prostředí, atd. V této souvislosti situaci podrobně sledujeme, vyhodnocujeme aktuální změny,“ uvádí zpráva Povodí Labe.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině