Role vodoprávního úřadu v povolení nakládání s vodami

28. ledna 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

odpadní voda kaly - IMG_6256

Na otázku, jak se zachovat při končícím rozhodnutí povolení k nakládání s vodami, odpovídal pro portál enviprofi.cz., člen vedení Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Ondřej Beneš.

Dotaz:

1) Jaké má možnosti držitel končícího rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami? Jsme si vědomi požadavku vodoprávního úřadu pro výrazné zpřísnění či omezení podmínek odběru.

2) Může být tento proces ovlivněn i externími požadavky (ekologické organizace atp.)?

Odpověď:

Vodoprávní úřad je oprávněn k stanovení nových podmínek pouze u nových povolení či u žádostí o změnu stávajících povolení. V případě podání žádostí o prodloužení platnosti stávajícího povolení takovou možnost nemá (§12 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.)

Ano, kdykoliv, ovšem např. ve vazbě na opatření ve  schváleném Plánu oblasti povodí – vodoprávní úřady mají oprávnění stávající povolení měnit/rušit dle §12 zákona č. 254/2001 Sb. v případech, kdy je to nutné pro dosažení dobrého stavu vod – cituji „(3) Vodoprávní úřad povolení k nakládání s vodami změní nebo zruší, a to i v řízení podle odstavce 1 nebo 2, je-li to nezbytné a) k dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí.“  I proto je nutné aktivně vystupovat v procesu schvalování Plánů.

Zdroj: enviprofi.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace