Původní délka Labe se zkrátila zhruba o 120 kilometrů

28. prosince 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

labe-malo-vody-img_8023

Jedním z důvodů, proč naše krajina nedokáže zadržet dostatek vody, je zkracování vodních toků v minulosti. Jak přitom uvádí v osvětovém článku Národní knihovna ČR, naší největší řeku – Labe, zkrátily lidské zásahy o více než 10 procent.

Celková délka Labe činí od pramene v Krkonoších až do jeho ústí v Severním moři 1094,26 km. To už je ale délka napřímeného Labe, přičemž ke zkracování jeho toku docházelo postupně již od 16. století. Nejvýraznější změny ovšem proběhly v 19. a 20. století. Ke změnám na toku řeky Labe bylo přistoupeno z několika důvodů. K těm nejzásadnějším patří zdokonalování protipovodňové ochrany, zajištění lepšího průchodu ledů, odvodnění zemědělské půdy v okolí řečiště a zlepšení plavebních podmínek. Celkem bylo Labe na našem území zkráceno mezi lety 1848 – 1992 ze 422,91 km na 370,74 km, což činí 52,17 km a odpovídá 12,3 % celkové délky toku na území České republiky. V Německu došlo ke zkrácení Labe minimálně o 67 km, tedy o 9,2 % délky toku na německém území. Celková délka Labe byla od 16. století zkrácena minimálně o 119 km. Díky všem provedeným zásahům se Labe změnilo v umělou řeku. Snížena byla též hladina řeky (např. v Děčíně hladina poklesla mezi lety 1850 – 1950 o 50 cm).

Úpravy na Labi mají i své negativní důsledky. Došlo ke zvětšení sklonu vodního toku a zvýšila se rychlost proudění vody. Dále se zkrátila doba pro postup povodňových vln, zvýšila se eroze dna toku a zanikly rozsáhlé části lužní krajiny v blízkosti řeky.

Národní knihovna uvádí také přehled úseků, na kterých bylo zkrácení řeky nejmarkantnější:
úsek Metuje – Předměřice: původní délka řeky: 13,2 km, zkráceno o 4,1 km; Předměřice – Opatovice: původní délka 20,1 km, zkráceno o 4,3 km; Loučná (ústí) – Chvaletice: původní délka 44,1 km, zkráceno o 12,2 km; Chvaletice – soutok s Vltavou: původní délka 127, 8 km, zkráceno o 25,6 km; Dőbeltitz: původní délka 5 km, zkráceno o 3,5 km; Neubläsern – Mockritz: 17,5 km, zkráceno o 12 km; Bősewig: původní délka 6,7 km, zkráceno o 4 km;  Magdeburk – Rothensee – Lostau: původní délka 24 km, zkráceno o 11,3 km; Rogätz – Kehnert: původní délka 13,8 km, zkráceno o 6,7 km.

Zdroj: Národní knihovna ČR, ilustrační foto Naše voda (Labe) – Nina Havlová

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy