Publikace Kompostování a kompostárny přispívá k lepšímu povědomí o využití odpadů

3. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

obalkakompost7dotisku.indd

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) informuje, že v rámci vydavatelství Profi Press vyšla velmi zajímavá a pěkně zpracovaná kniha Kompostování a kompostárny. Uvedený titul podle ČAOH přispívá k lepšímu povědomí o možnostech materiálového využití odpadů, v tomto případě kompostování.

Biologicky rozložitelné odpady by dle ČAOH měly být v co největší míře využívány např. v zemědělství a dalšími způsoby tak, aby obsažné živiny byly znovu použity. Publikace Kompostování a kompostárny volně navazuje na knihu Kompostování v pásových hromadách na volné ploše vydanou v nakladatelství Profi  Press s. r. o. v roce 2009. Nová publikace řeší zpracování a využití surovin a bioodpadů technologií kompostování z širšího pojetí a větší hloubky.

Ve stati pro kompostářskou praxi autoři shromáždili informace a poznatky o kompostování a kompostárnách, které získali přímo v provozech. Autory publikace jsou Ing. Petr Plíva, CSc. Doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Ing. Aleš Hanč, Ph.D. Ing. Květoslava Hejátková, Ing. Jiří Souček, Ph.D. Ing. Lucie Valentová, Ph.D., Ing. Amitava Roy, Ph.D.

Naše voda, obálka knihy: Profi Press

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace