Přírodě blízká opatření a přehrady nelze stavět proti sobě

22. listopadu 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

puncochar-konference-vodni-toky-2016-img_9784

I když se společnost stále intenzivněji zajímá o problematiku vody v krajině a rizik sucha, rozděluje jí názor na řešení, jak se těmto rizikům bránit. Shodli se na tom účastníci dvoudenní mezinárodní konference „Vodní toky 2016“, která byla dnes zahájena v Hradci Králové.

Podle předsedy České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti Marka Riedra přitom lidé vnímali problém sucha a nedostatku vody odjakživa. „V historii zajímali lidi hlavně dvě věci – jestli se dobře ožení nebo vdají, a zdali bude dostatek vody,“ uvedl v úvodu konference Rieder a připomněl jednu z letitých vánočních tradic s jadýrky rozkrojených jablek, podle níž se podle toho, zda se jadérka potopí nebo ne, usuzovalo na měsíce s dostatkem nebo nedostatkem vody.

Potřebu řešit budoucí zdroje pitné vody pro obyvatele ČR i pro průmysl a krajinu zdůraznil pak Pavel Punčochář z odboru vodního hospodářství ministerstva zemědělství. I když podle společnosti „přehrady nejsou na pořadu dne“, musí se ČR podle Punčocháře nejpozději do roku 2020 rozhodnout, zdali nějaké v budoucnosti postaví. „Především po roce 2050 se čeká nárůst průměrné teploty o dva až čtyři stupně Celsia, a vody tak bude pravděpodobně nedostatek,“ uvedl Punčochář. Konstatoval také, že z mokřadů a z přírodě blízkým způsobem vybudovaných drobných vodních ploch se lidé nenapijí.

To podle něj neznamená, že by se přírodě blízká opatření neměla realizovat. Na řadu z nich již podle něj ministerstvo zemědělství vypsalo nebo brzy vypíše dotační programy, přičemž celkem půjde o deset dotačních titulů. Do roku 2021 by se mělo na tyto účely investovat téměř 17,5 miliardy korun, z toho podpora státu by měla dosáhnout 13,1 miliardy korun a spoluúčast investorů 4,31 miliardy korun.

Punčochář kromě toho připomněl závěry letošního říjnového jednání Evropského parlamentu, který veřejně uznal, že pro omezení rizik sucha a povodní mohou přispět jak přírodě blízká opatření, tak opatření technická, což jsou v praxi přehrady, suché poldry a obecně stavby, které mají rizikům zabránit.

O potřebě nestavět proti sobě možnou výstavbu přehrad a podporu schopnosti krajiny zadržovat vodu mluvil také předseda Svazu vodního hospodářství Petr Kubala, stejně tak jako zahraniční hosté z Německa a Slovenska.

Naše voda, foto z konference Naše voda – Nina Havlová (Pavel Punčochář)

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Vodovody a kanalizace