V připravované legislativě má být prioritou voda a půda

31. října 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ČOV odpadní voda - IMG_3867

Ministerstvo zemědělství (MZe) bude v roce 2018 připravovat a do legislativního procesu předkládat zhruba 15 návrhů zákonů, asi deset návrhů nařízení vlády a 16 návrhů prováděcích vyhlášek. Mezi nejvýznamnější návrhy bude patřit novela vodního zákona, na níž bude spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí.

Zaznělo to na semináři ministerstva v Českých Budějovicích, o hlavních myšlenkách informoval týdeník Zemědělec. Zástupce ředitele odboru legislativního a právního MZe Daniel Vlasák upřesnil, že se bude připravovat změna právní úpravy, reagující na aktuální problémy s nedostatkem vody. Další změnou by měla být příprava novely zákona o šlechtění a plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, kde se bude reagovat na zásadní změnu komunitami úpravy. Z podobného důvodu dojde ke změně právního rámce u kontrolních a dozorových instituci. EU totiž přijala vlastni nařízení, které stanoví společný právní rámec pro úřední kontroly potravin, krmiv, zdraví a ochrany zvířat a rostlin. „Musíme také dokončit věci, které se zejména z časových důvodů nepodařilo dokončit v minulém volebním období,“ sdělil Vlasák. Podle něj bude zřejmě opět otevřena debata týkající se novely zákona o myslivosti. „Předpokládáme předložení změn lesního zákona, ať už je to problematika nezcizitelnosti lesů, nebo problematika zahájeni a fungování Lesnického a dřevařského fondu, který by měl po vzoru Vinařského fondu přinést prostředky na marketing v oblasti lesního hospodářství. Dále znovu předložíme návrh novely zákona o dřevě a chystáme se pokračovat v klíčových novelách,“ řekl Vlasák.

Podle poslance Jana Bartoška má být ochrana zdrojů. „Zcela zásadní je, abychom měli půdu, tedy měli na čem podnikat, a měli vodu, protože bez, vody neexistuje život. Myslím si, že to jsou priority pro další vlády, o které bychom se měli opírat jak v oblasti zemědělství, tak životního prostředí,“ dodal poslanec.

Zdroj: Zemědělec, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace