Připomínáme: Letošní „Děčínský dialog o vodě“ proběhne 28. listopadu

Aktualizováno 27. října 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

loď Labe

V pořadí již čtvrtý „Děčínský dialog o vodě“ se uskuteční v úterý 28. listopadu letošního roku v odpoledních hodinách v prostorách děčínského magistrátu v Děčíně. Informoval o tom předseda Spolku Aquarius – Vodnář (SAV) Petr Vít.

Hlavním cílem děčínských dialogů je seznámit veřejnost s vývojem vodohospodářské problematiky a s možnostmi řešení, například nástroji pro zlepšení stavu našich vod i půdy, sdělit, že nutnou součástí nápravy je i pochopení nebezpečí, naznačit tendenci, jak se celá problematika vodních poměrů v ČR může vyvíjet (bilance vývoje negativ a pozitiv) a vysvětlit důležitost vyžadování zmíněných možností.

Děčínský dialog o vodě je akce, která má promlouvat k veřejnosti a k jejím zástupcům, a přispět ke zpětné vazbě odborníkům. „Projekty, které jsme veřejnosti představili na předcházejících ročnících, je nanejvýš vhodné opět připomenout a informovat o aktuálním stavu uplatňování v praxi. Vedle toho chceme také zvýraznit aktuální „severočeské“ aktivity,“ konstatuje Vít. Jedním z prvních subjektů, které uvítaly osvětovou roli Děčínského dialogu o vodě, byl Státní pozemkový úřad Děčín a ve zlepšení vodních poměrů, připravuje důležitá sdělení ohledně Pozemkových úprav v našem okolí.

Akce by měla trvat zhruba dvě hodiny.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda (Loď na Labi)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace