I v Praze budují nový rybník

Aktualizováno 28. března 2016 | Rubrika: Rybářství a rybníkářství

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V prostoru suché nádrže Homolka na Motolském potoce v Praze 5 zahájily tento měsíc Lesy Hl. města Prahy výstavbu nového rybníka, který rozšíří vodní plochy v blízkosti lesoparku Na Cibulce. Uvedl to podnik ve své zprávě.

Území suché nádrže, jež slouží k zadržování povodňových průtoků Motolského potoka, prošlo revitalizací již v roce 2009. Tehdejší úpravy se zaměřily především na potok Cibulka a vzniklo zde také několik tůní, v plánech nynějšího projektu je kromě vybudování nového rybníka s ostrůvkem v severní části nádrže i zpřírodnění koryta Motolského potoka, který nádrží protéká, a výstavba mlatové cesty podél potoka.

Veškeré stavební práce by měly být hotové do konce roku 2016 a už na jaře 2017 se návštěvníci lesoparku budou moci těšit z nové vodní plochy, která na území nádrže přivábí i nový život. Rybník, jehož výhodou bude bezprostřední blízkost lesního porostu, osídlí obojživelníci i vodní ptáci. Investorem akce je odbor ochrany prostředí hl. m. Prahy, naše organizace je dodavatelem stavebních prací.

Nový rybník s ostrůvkem a litorálním pásmem zaujme plochu o rozloze 4 150 m2 v severní části suché nádrže, kterou v současné době přerušují dva odvodňovací kanály. Rybník bude vybudován jako boční, z Motolského potoka do něj povede nátok a k jeho vypouštění bude sloužit betonový požerák obložený kamenem. Pro případ povodní se na rybníce zřídí bezpečnostní přeliv z kamenné dlažby. Hráz mezi rybníkem a potokem opevní ze strany rybníka kamenný pohoz a podél potoka povede nová mlatová cesta.

Rybník částečně zasáhne i do stávajícího rovného koryta Motolského potoka, které se o kousek posune a získá nové zákruty, jimiž bude voda pozvolněji proudit. Motolský potok nyní protéká suchou nádrží po nevzhledných polovegetačních panelech, zato nové zrevitalizované koryto bude mělčí, mírnější a opevní jej balvanitá rovnanina, podobná přírodním korytům vodních toků.

Zdroj a foto: Lesy Hl.m.Prahy

Související rubriky: Rybářství a rybníkářství