Povodí Vltavy představí plán veřejných zakázek na rok 2018

17. ledna 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

revitalizace řeky Loděnice - Povodí Vltavy - Naše voda

Státní podnik Povodí Vltavy vyzval potenciální dodavatele k účasti na představení plánovaných podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce, které státní podnik vyhlásí pro rok 2018. Informoval o tom dnes mluvčí Povodí Hugo Roldán.

Přihlásit se na představení veřejných zakázek je možné do čtvrtka 25. 1. 2018 do 10.00 hodin Výzva k účasti na představení je zveřejněna na profilu zadavatele na internetové adrese: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html. Samotné představení veřejných zakázek proběhne dne 30. 1. 2018 od 10.00 hodin.

Každý zájemce bude moci nominovat jednoho zástupce. „Jde o formu společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek s cílem umožnit uchazečům zaměřit se na zakázky, které jsou pro ně profesně zajímavé a případně si rezervovat kapacitu pro zapojení do soutěže o tyto zakázky a jejich potenciální uskutečnění,“ upřesnil v této souvislosti generální ředitel státního podniku Petr Kubala. “Jedná se o model, který je běžně používán v mnoha evropských zemích, zejména pak ve Velké Británii. V případě našeho podniku jde o pilotní projekt,“ dodal Petr Kubala.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (revitalizace řeky Loděnice – Povodí Vltavy)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině