Povodí Moravy chrání domy v okolí řeky Kyjovky

25. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

PMO - čištění řek 574-big

Povodí Moravy, s.p. odstraňuje povodňové škody z roku 2010 na řece Kyjovce. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Podnik podle jejích informací provádí práce ve dvou úsecích– těsně před dokončením je sanace koryta řeky v Nětčicích u Kyjova – odželezničního přejezdu po tabulový jez v parku. Délka tohoto úseku je 650 metrů. Druhý úsek v délce 250 metrů je za MěÚ Kyjov, který má být dokončen koncem listopadu letošního roku. „V těchto úsecích upravujeme břehy řeky Kyjovky, které zpevňujeme lomovým kamenem. Navíc odtěžujeme sedimenty a upravujeme koryto řeky tak, abychom zvýšili průtočnost a zajistili stabilitu toku. Cílem je, aby při větších srážkách nedocházelo k vylití Kyjovky do okolí a nebyly ohroženy okolní nemovitosti. Akce začala v červenci a je financována z dotací ministerstva zemědělství. Celková částka se vyšplhá na šest milionů korun,“uvedla Tomíčková.

Při stavbě může být omezena průjezdnost ulice u MěÚ při navážení a odvážení materiálu. Samotné práce probíhají v korytě toku, takže provoz nijak neomezují. Povodí Moravy také v současné době provádí sanaci koryta ve Svatobořicích a Mistříně, v Lipově dokončuje opravu koryta Veličky a v Uherském Ostrohu provádí přísyp hráze, u které tak zvýší stabilitu a zajistí jí proti průsakům.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině