Piloty zpevní podloží hráze Plumlovské přehrady

Aktualizováno 7. listopadu 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

rekonstrukce na Plumlovské přehradě - foto PMO

Stavbaři dokončí v tomto týdnu na hrázi Plumlovské přehrady vrtání štěrkopískových pilotů – zbývá udělat ještě 150 pilotů z celkem 970. Uvedla to dnes mluvčí Povodí Moravy Gabariela Tomíčková.

Piloty, které nyní navrtávají souběžně tři plošiny, zpevní podloží, na které se později nasype vrstva z lomového kamene. Ta zmírní sklon návodního líce a tím zvýší stabilitu hráze. V příštím týdnu provede firma zátěžovou zkoušku a následně začne čistit betonové desky hráze. Po očištění provede geofyzikální zkoušky, které detailně prozkoumají útroby hráze.

Souběžně s těmito pracemi firma zahájila opravy koruny hráze, která je už v těchto dnech zbavená asfaltového povrchu i zábradlí.

„Jakmile nastanou vhodné podmínky, ihned začneme se sečením porostu – firma, které sečení provede, čeká na první mrazy, aby stroje dokázaly po povrchu jet a nezabořily se,“ řekla Tomíčková.

Harmonogram prací se aktualizuje podle počasí – firmy se navíc snaží dělat několik prací souběžně, aby neztrácely čas.

Na celou akci dohlíží stavební i biologický dozor.

Povodí Moravy, s.p. také začalo s přípravou projektu na srážení fosforu na všech přítocích. Síran železitý, který se osvědčil na Brněnské přehradě, vysráží fosfor ( tedy „potravu“ pro sinice“ ) a ten se pak do vody v přehradě dostane v takové formě, která už pro sinice není použitelná. Jedná se o zástupné opatření před tím, než budou vybudovány kvalitní čističky odpadních vod na přítocích.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině