O peníze na péči o soustavu Natura 2000 je možno žádat déle

9. října 2017 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O peníze na péči o soustavu Natura 2000 a na zpracování plánu ÚSES je možno žádat déle. Termín pro ukončení příjmu žádostí do výzev č. 31 a 52 byl prodloužen do 7. 1. 2019. Uvedla to Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). 

Žadatelé, kteří nestihli zpracovat projektovou dokumentaci nebo získat veškerá potřebná stanoviska s nabytím právní moci, tak mají možnost podat žádost o podporu ještě v příštím roce.

Výzva č. 31 je zaměřena na zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti), včetně jejich územní ochrany a sběr podkladů pro plánování. Jedná se o SC 4.1 a způsobilými žadateli jsou kraje jako příslušné orgány ochrany přírody. Žadatelé mohou získat podporu až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.

Výzva č. 52 je zaměřena na zpracování plánů ÚSES, aktivitu SC 4.3. Způsobilými žadateli jsou obce s rozšířenou působností. Výše podpory je v případě 52. výzvy 85 %.

Zdroj: AOPK, ilustrační foto

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině