Odborníci ocenili nejlepší Vodohospodářské stavby roku 2017

23. března 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Vodohospodářská stavba roku - Den vody 2018 - IMG_2809

Celkem devět ocenění „Vodohospodářská stavba roku 2017“ udělila odborná porota projektům, které byly dokončeny v loňském roce. Ceny byly předány v rámci oslav Světového dne vody ve čtvrtek 22. března na setkání vodohospodářů v Kongresovém centru Praha.

Soutěž organizuje Svaz vodního hospodářství ČR (SVH) spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) pod záštitou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, soutěží se přitom ve dvou hlavních kategoriích a dvou podkategoriích. V první hlavní kategorii oceňuje porota vodohospodářské stavby, v druhé pak projekty zaměřené na vodní toky.

V první kategorii – v podkategorii investice vyšší než 50 milionů korun, byly oceněny projekty „Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady“ zajišťující rezervy pitné vody pro rozvoj lázeňského města Poděbrady, a „Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička“ zaměřená především na rekonstrukci dosavadních technologií úpravny. V podkategorii projektů pod 50 milionů korun ocenila porota projekt „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Berchova, Roubalova a Kampelíkova“, při které byl mimo jiné použit laserový zaměřovač. Zvláštní ocenění SVH získal projekt „Zkapacitnění prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody“ s příznivým vlivem na úpravnu vody Kroměříž.

V druhé hlavní kategorii zaměřené na vodní toky byly v kategorii nad 50 milionů korun oceněny projekty „Rekonstrukce jezu v Černošicích“ (reportáž z otevření přinesl i portál Naše voda) zaměřený mimo jiné na vytvoření stálé hladiny toku a požadovaných plavebních hloubek, a „Plavební komora u jezu Hněvkovice“ (na ilustračním foto), zaměřená na zajištění vodní cesty jako součásti splavnění Vltavy do Českých Budějovic. V podkategorii investic pod 50 milionů korun byly oceněny projekty „Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy – část Nedvězí“ revitalizační úpravou potoku Rokytka a „DVT Kamenický potok – Strmilov – úprava koryta“ zaměřený na rekonstrukci ochranných zdí. Zvláštní ocenění SVH pak získal projekt „Vodní dílo Klíčava – doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr“ k zajištění bezpečnější manipulace v rámci manipulačního řádu.

Ceny předávali náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž, předseda představenstva SVH Petr Kubala a předseda představenstva SOVAK ČR František Barák.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace