Od středy se začne vypouštět přehrada Fláje

29. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Přehrada Fláje - IMGP2060

Od 1. července 2015 bude probíhat významné vypouštění vody z nádrže vodního díla Fláje. Informoval o tom dnes mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský, s tím, že vypouštění vody bude doprovázeno potřebným snižováním hladiny vody v nádrži pro sanaci abrazních srubů na březích nádrže.

Hladina začne řízeně klesat ve středu 1. července 2015 ze současné úrovně, cca 736,09 m n. m. na potřebnou kótu 729,00 m n. m. „Z flájské nádrže budou odpouštěny průtoky v rozmezí 1,0 – 2,0 m3/s tak, aby s přihlédnutím na odtokové poměry v podpovodí nedocházelo k dosažení 1. SPA, tj. 3,2 m3/s v profilu limnigrafu Český Jiřetín. Prázdnění bude trvat cca 2 měsíce,“ uvedl Svejkovský.

Na VD Fláje bude totiž podle jeho údajů od 1. září 2015 probíhat akce „Sanace abrazních srubů na návětrných březích zátopy VD“ a podle předpokladu budou práce probíhat až do zimního období. V následujícím roce budou práce dokončovány.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině