Od roku 2016 mají být zdaněny veškeré plochy rybníků v ČR

15. prosince 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Bohdaneč - výlov - vypuštěný rybník - IMG_8709

Výrazné zvýšení nákladů rybářským sdružením může v roce 2016 přinést novela zákona o dani z nemovitostí, kterou počátkem prosince schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Pro portál Naše voda to potvrdil i prezident Rybářského sdružení ČR Jan Hůda.

Uvedená novela na rozdíl od současného stavu zatíží daní z nemovitosti i takové rybníky, na kterých je z důvodu veřejného zájmu a ochrany přírody více či méně omezeno komerční podnikání. Takových rybníků je přitom podle Hůdy v ČR drtivá většina.

Stát se tak má prostřednictvím změny v § 5 odst. 2 a v § 6 odst. 1 písm. b), kde se slova „s intenzivním a průmyslovým chovem ryb“ nahrazují slovy „užívaných pro chov ryb za účelem podnikání na základě povolení k nakládání s povrchovými vodami“.

„Tato změna může mít za následek, pokud projde beze změny celým legislativním procesem, že bude ve schváleném znění a ve smyslu přijatých pozměňovacích návrhů s účinností od 1. 1. 2016 zavedena daň z nemovitosti na všech rybnících, které slouží k chovu ryb za účelem podnikání. Důvodová zpráva k tomuto novelizačnímu bodu je argumentačně nepřesná a zmiňuje, že dochází pouze k vyjasnění zastaralé terminologie. Autor novely však není schopen rozlišit intenzitu hospodaření při chovu ryb, čehož výsledkem je paušalizování platby daně z nemovitosti (pozemku) na všech rybnících bez ohledu na intenzitu hospodaření a je zde zmíněno, že předmět daně z pozemku rybník zůstává neměnným, což se nezakládá na pravdě,“ uvádí se v argumentaci Rybářského sdružení ČR k záměru novelizace.

Podle informací portálu Naše voda se budou snažit rybáři změnit parlamentem přijaté znění v Senátu, pozměňovacím návrhem by se měl v úterý 16. prosince zabývat hospodářský výbor horní komory parlamentu. Vývoj zákona o daních z nemovitosti bude portál Naše voda dále sledovat.

Naše voda – Petr Havel, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka