Ochranáři zachraňují škeble z Máchova jezera

Aktualizováno 15. října 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

skeble

Od počátku vypouštění Máchova jezera probíhá průběžně podle poklesu hladiny a obnažování dna záchranný sběr a transfer škeblí do trvale zavodněných částí (stoky potoků v zátopě). Oznámila to Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

„Při sběru v neděli 12. října bylo přeneseno 490 škeblí zejména z Dokeské zátoky. Na dně však zůstávají i prázdné schránky mlžů uhynulých již před několika lety,“ sdělila AOPK.

AOPK ČR má k této činnosti udělenu potřebnou výjimku podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

V Máchově jezeře se vyskytují 3 druhy velkých mlžů. Nejběžnější je škeble říční, která je v častým obyvatelem vodních toků i nádrží. Méně často se zde vyskytuje vzácnější škeble rybničná a také velevrub malířský. Tyto dva druhy patří mezi zvláště chráněné živočichy. Krátkodobé vypuštění rybníků například při výlovu obvykle přežijí, nicméně v případě Máchova jezera trvá napouštění několik měsíců. Snahou AOPK ČR je proto vysbírat co nejvíce jedinců a přemístit je na místa, která zůstanou trvale zavodněná – především do ústí obou potoků do Máchova jezera.

Zdroj: AOPK, Foto: Škeble rybničná, L. Beran)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství