Nebyli jste na semináři Fragmentace krajiny? Tady je záznam

15. února 2018 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

fragme

Nedávno se uskutečnil zajímavý seminář Fragmentace krajiny zaměřený mj na fragmentaci říční sítě.  Konferenci y pořádaly začátkem února společně Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity. 

Na následujícím odkazu najdete tři úvodní prezentace:

http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/vystupy-z-konferenci-a-seminaru/konference-fragmentace-krajiny/

Záznam celé konference (kromě úvodu) najdete na tomto odkazu:

http://mediasite.czu.cz/Mediasite/Catalog/catalogs/fragmentacekrajiny2018

Naše voda, foto: AOPK

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině