Na Pálavě prohlubují vyschlé tůně

Aktualizováno 21. listopadu 2017 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

tun

Jižní Morava patří mezi ty naše regiony, které jsou suchem postiženy nejvíce. I přirozeně suchá Pálava dále vysychá.  Na Pálavě proto CHKO vytvoří nebo zvětší dalších sedm tůní.

Oznámila to CHKO Pálava.

V těchto dnech probíhají práce na třech tůních v národní přírodní rezervaci Děvín, které se nacházejí v lesních porostech takzvané Soutěsky. Celková plocha tří budovaných tůní činí 250 m2 a práce spočívají především v  odtěžení přebytečné zeminy, správném vymodelování budoucího dna tůní a citlivém vysvahování břehů. „Právě upravované tůně jsou v širokém okolí jedinými přirozenými napajedly zvěře, a kromě celé plejády ptáků bychom zde v sezóně nalezli také například skokana štíhlého, skokana hnědého, dva druhy ropuch nebo čolka obecného,“ uvádí CHKO.

Tradiční pramen ve zmiňované Soutěsce v letošním roce zcela vyschl a podle vlastního měření Správy CHKO Pálava je hladina podzemní vody v současné době výrazně pod dlouhodobým průměrem, což jistě není důvod k radosti. Na druhou stranu se právě nyní, kdy jsou stávající tůně takřka vyschlé, naskýtá ideální příležitost k jejich prohloubení či rozšíření, kterou jsme se rozhodnuli využít. „V následujících týdnech budou probíhat práce na dalších tůních také v přírodní rezervaci Šibeničník či na Mušlovské pískovně u Mikulova. Všechny práce jsou financovány z prostředků Programu péče o krajinu MŽP,“ sdělila CHKO.

Tvorba tůní ani budování vodních nádrží však nedokáže plně kompenzovat hlavní příčiny zrychleného odtoku vody z naší  krajiny, kterými jsou zejména necitlivé zemědělské hospodaření spojené s vysokým utužením půdy a následnou erozí a dále stále nerovnoměrnější rozložení srážek v průběhu roku související s globální změnou klimatu. O tom jaká je aktuální situace se suchem v jednotlivých regionech České republiky se dozvíte více například na zde http://www.intersucho.cz .

 

Zdroj a foto: AOPK

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině