MZe chce, aby se kůrovec mohl řešit dle krizového zákona

20. března 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

VÚLHM kůrovec květen 2017

Ministerstvo zemědělství poslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu vyhlášky, kterou stanoví, že se kůrovcové kalamity můžou řešit podle krizového zákona. Informovalo o tom zpravodajství ČTK.

Novela je reakcí na kůrovcovou kalamitu, která se stále hlavně na východu republiky zvětšuje. Je to důsledek mimo jiné sucha v posledních letech. „Zkušenosti z praxe svědčí o tom, že popsané mimořádné kalamitní poškození lesních porostů, které lze označit za kalamitu regionálního, respektive až celostátního rozsahu, nelze již zvládnout ani běžnou činností orgánů státní správy lesů (obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů). Proto se navrhuje, aby za takových okolností bylo ke zvládnutí kalamity možno využít opatření podle právních předpisů upravujících krizové řízení,“ vysvětluje ministerstvo. O tom již v únoru hovořil ministr v demisi Jiří Milek, chtěl právě změnit legislativu tak, aby v případě kůrovcové kalamity měli lesničtí hospodáři méně svázané ruce.

Podle člena předsednictva Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) Radomíra Charváta by vyhláška mohla přinést větší flexibilitu. „Po těch třech letech sucha nastala krizová situace a potřebovala strašně rychle řešit,“ řekl Charvát ČTK. Po vyhlášení krizového stavu podle něj může dojít lépe i k zapojení dalších orgánů státní správy jako je ministerstvo pro místní rozvoj nebo ministerstvo dopravy. Problémem je podle něj i to, že státní podnik Lesy ČR jako veřejný zadavatel vypisuje tendry na práce na boj proti kůrovci. Například podniky starající se o bavorské lesy veřejným zadavatelem nejsou. „Existuje tam naprosto bezproblémová a plynulá komunikace. Lesník najde kůrovcové kolo, zavolá dodavatele prací a druhý den se ty stromy pokládají na zem,“ uvedl Charvát. Podle něj není vina v nepružnosti samotného personálu státního podniku, ale ve špatně nastavených pravidlech.

Podle šéfredaktora odborného časopisu Lesnická práce a spoluautora projektu kurovcoveinfo.cz Jana Příhody je novela vyhlášky k ochraně lesa potřebná, ale provedené úpravy považuje za nedostatečné. Hlavně kvůli tomu, že rozsah kalamity je už příliš velký. „Obávám se, že lesnickou veřejnost, zejména v kalamitou postižených oblastech, novelizace vyhlášky zcela neuspokojí,“ doplnil. Také však podle něj nebyl kvůli rychlé přípravě času, přál by si v letošním roce další změny. Měla by se v ní snížit administrativní a provozní zátěž vlastníků lesa. „Novela by také mohla obsahovat efektivní nástroj sběru dat o aktuálním stavu kůrovcových těžeb v jednotlivých regionech,“ dodal. Stát by pak podle něj měl najít lepší podporu pro vlastníky lesa.

Novela také zařazuje lýkožrouta severského mezi škůdce, kvůli jehož aktivitě se mohou kalamity vyhlašovat.

Zdroj: ČTK, ilustrační foto (lapáky na kůrovce) VÚLHM

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy