Může být trestem za přestupek ve vodním hospodářství pouhé napomenutí?

Aktualizováno 14. září 2017 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

kontaminace zemědělství - IMG_5663

V poradně portálu enviprofi.cz se objevil další z četných dotazů týkající se práv a povinností v oblasti vodního hospodářství, včetně příslušné odpovědi, kterou zpracovala tradičně Veronika Vytejčková.

Dotaz:

Pokud zvláštní zákon – například vodní zákon nebo zákon o vodovodech a kanalizacích – nezakotvuje napomenutí jako druh trestu, lze jej v dané oblasti aplikovat na základě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich?

Odpověď:

Ano, napomenutí lze podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich aplikovat také na úseku správního trestání ve vodním hospodářství. Jedná se o univerzální správní trest, stejně jako je jím propadnutí věci nebo náhradní hodnoty. Zdůraznit je třeba, že napomenutí nelze uložit spolu s pokutou.

Zdroj: www.enviprofi.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace