Mihule se vracejí nad Horní splav

Aktualizováno 5. října 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

mihuleAA

V národním parku České Švýcarsko v minulých dnech proběhl druhý letošní podpůrný přesun 200 larev mihulí potočních na říčce Křinici. Oznámil to NP České Švýcarsko ve své zprávě.

Larvy mihulí, zvané minohy, byly odebrány ze silné populace v Zadních Jetřichovicích a vypuštěny nad hrází Horního splavu/Obere Schleuse, v oblasti soutoku Brtnického potoka a Křinice. Nad uvedenou hrází dříve populace mihule vymizela.

Historické přehrazení Křinice mihulím brání v migraci proti proudu řeky, proto nyní dochází k jejímu obnovení za pomoci člověka.

Přesun mihulí proběhl v rámci projektu Podpora autochtonních druhů ichtyofauny Českého Švýcarska, podpořeného z operačního programu Životní prostředí.

Naše voda, foto:  Foto: Jana Doležalová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství