Medúzy nežijí jen v moři, ale i u nás

28. ledna 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

sladkovodní medúzka 76487

Medúzy považuje většina z nás za typické obyvatele moře. Přesto se s nimi můžeme setkat, jak uvádí publikace Rybníky v České republice, docela často u i nás.

První doložený výskyt medúzky sladkovodní (Craspedacusta sowerbii), o které je řeč, byl na našem území zaznamenán ve Vltavě již v roce 1930 pod Karlovým mostem. Nejedná se o původní druh. O to zajímavější je způsob, jakým byl objeven pro vědu. Jedinci, podle kterých byl druh popsán, byli v roce 1880 nalezeni mezi exotickými lekníny v rybníčku v londýnském Regents Parku. Až později se zjistilo, že tento druh pochází z jihovýchodní Asie. Dnes se s ním můžeme setkat v Evropě, Americe a nejnověji i v Africe. Všude tam byl zavlečen člověkem. Dalšímu šíření napomáhají také ptáci.

Vývoj medúzky, která je příbuznější nezmarům než mořským medúzám, je velmi komplikovaný. Z vajíček se vylíhne průhledná plovoucí larva. Ta se přichytí někde na dně a vytvoří jen několik milimetrů dlouhý polyp podobný nezmarovi. Toto stadium bylo původně popsáno jako samostatný druh a o tom, že je to stadium medúzky, se ví až od roku 1924. Polyp může žít i několik let, množí se pučením a může tvořit tři typy pupenů. Z jednoho se tvoří další polypy, z druhého plazivé larvičky. Tato stadia se po náhodném přichycení mohou přenášet na jiné lokality na peří ptáků nebo i na výstroji potápěčů a plavců. Nápadné stadium medúzy se líhne z třetího typu pupenů a objeví se jen tehdy, když se teplota vody dlouhodobě pohybuje nad 20°C. Medúzky mají v této formě oddělená pohlaví a z oplodněných vajíček započne celý reprodukční cyklus nanovo.

Velikost medúzek může dosáhnout až tří centimetrů. Žahavé naštěstí nejsou, takže se jich bát nemusíme. Objevují se koncem června, pak se množství jedinců zvyšuje a zpravidla v srpnu dosahuje až masového výskytu. V září jejíčetnost klesá, a pokud jsou teplotní poměry vody příznivé, udržuje se po celé září. V současnosti žijí medúzky sladkovodní na řadě míst v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. V oblibě mají zatopené lomy, rybníčky, klidné vodní toky a další typy stojatých vod. Stále se úspěšně šíří a biologové tento proces pečlivěmapují.

Zdroj: Rybníky v České republice

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě