Malý Jordán je už bez vody, začalo vypouštění Košína

Aktualizováno 13. listopadu 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Rybářství a rybníkářství

jordan-ilustrační foto - foto město Tabor

I v těchto dnech probíhají plným proudem práce spojené s obnovou známého táborského rybníku Jordán. Pokračuje vypouštění vody z retenčních nádrží nad Jordánem, a to přes vybudovanou štolu do Tismenického potoka. Uvedlo to město Tábor. 

V pondělí byl vypuštěn Malý Jordán a v pátek bylo zahájeno vypouštění Košína. Průtok vypouštěné vody přes Jordán probíhá řízeně, aby nedocházelo ke stržení sedimentu do Tismenického potoka. Vyprázdněné nádrže nad Jordánem jsou nezbytné pro zajištění retence a vytvoření podmínek pro efektivní a bezpečné odstraňování sedimentu.

Na pravém břehu u sokolské plovárny byly zahájeny práce na provádění odvodňovacích kanálů a přemisťování částečně vyschlého sedimentu na mezideponie, kde bude sediment dále vysychat. Současně s přemisťováním sedimentu probíhá za dozoru pyrotechniků archeologický průzkum pravého břehu Sokolské plovárny.

Z nových prací bylo zahájeno budování panelové příjezdové komunikace v Náchodě ke staveništi III. etapy odstraňování sedimentu. Dodavatel stavby zahájil i opravu staveništní dopravou poškozené komunikace U Stadionu míru, po které bude vedena doprava v rámci odvozu sedimentu.

Aktuální stav hladiny v nádrži: horní zdrž 422,00 m n.m., dolní zdrž 413,28 m n.m.

 

 

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Rybářství a rybníkářství