V Litovli začala údržba drobných toků a ramen řeky Moravy

Aktualizováno 12. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Vodohospodáři začali v Litovli s údržbou drobných toků a ramen řeky Moravy. První z akcí zhruba za 1,3 miliónu Kč má odstranit nánosy z koryta Radniční Moravy celkem na 1,7 kilometrech délky. Uvedla to dnes mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Zahájení prací předcházelo vypuštění nadjezí nad papírnou a slovení ryb a chráněných živočichů pod dohledem biologického dozoru.

Firma pročistí koryto Nečízu v úseku toku v km 2,100- 2,800 (pod starou papírnou) a v km 3,200-3,700 (převážně zaklenutý úsek od sídla CHKO Litovelské Pomoraví po restauraci Modrá kočka). K tomuto kroku přistoupil správce toku i přes poměrně vysokou technickou, organizační i finanční náročnost. Upravované koryto je totiž podle ředitele závodu Horní Morava Davida Fíny z velké části sevřeno městskou zástavbou ve zdech a protéká pod historickými klenbami.

Přístup k toku dále omezují areál společnosti Kimberley-Clark, městská zástavba rodinných domků a zahradní kolonie.

„Údržbu nejen podél Nečízu, ale třeba i podél Malé vody navíc ztěžují nepovolené stavby a úpravy,“ upozornil David Fína s tím, že například mnoho úprav břehů a nepovolených staveb zabíhá do pozemků toků a zužují tak i průtočný profil koryta. Veškerá potřebná povolení se však podařilo získat ve spolupráci se stavebním a vodoprávním úřadem města Litovle. Vlastní doba veškerých údržbových prací bude záviset i na vstřícnosti „pobřežníků“ ve smyslu umožnění přístupu ke korytu a rovněž i na vhodných povětrnostních podmínkách.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině