Každoroční údržba jezu v Hranicích sníží hladinu Bečvy

30. srpna 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

hladina Bečvy se dočasně sníží - foto PMO

Jezová zdrž na řece Bečvě v Hranicích na Moravě bude od 3. září vypuštěná. Povodí Moravy, s.p. zde provede plánovanou údržbu a odstraní štěrkové nánosy, sdělila mluvčí povodí Gabriela Tomíčková.

Vodohospodáři také odvezou případně naplavené stromy z nadjezí, vyčistí svodné kanály a sběrné studny. „Při takzvané srážce jezu provedeme rekonstrukci segmentů jezového tělesa, včetně následné údržby jezových klapek. Současně odstraníme nánosy z nadjezí,“ přiblížil ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína.

Při srážce se také provádí kontrola břehového opevnění celého nadjezí, které je po celý rok zatopené. Současně se odstraní naplavené stromy, vyčistí svodné kanály a sběrné studny. V tomto období provedou odborníci na jezu i stavebně-technický a inženýrsko-geologický průzkum.

Vypouštění začíná každoročně vždy první pondělí v měsíci září od 08:00 hodin. Manipulace při vyhrazování se provádí po jednotlivých krocích pozvolna, přičemž k dalšímu kroku se přistupuje vždy po ustálení hladiny. Tato každoroční srážka je v souladu s ustanoveními Manipulačního řádu jezu Hranice na řece Bečvě. Opětovné napouštění jezové zdrže zahájí vodohospodáři neprodleně po jednom týdnu.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině