Jak je to se zpoplatněním dešťových vod ze střech domů či zpevněných ploch

6. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Do redakce portálu Naše voda přišel dotaz na problém, který může zajímat řadu občanů. Zveřejňujeme proto jak dotaz samotný, tak odpověď odborníků z vodohospodářské oblasti.

Dotaz: Prosím o sdělení, jak je účtováno odvedení dešťových vod ze střech objektů nebo zpevněných ploch buď do veřejné kanalizace, nebo na vlastní pozemek.

Odpověď: Pokud objekt slouží pouze pro účely bydlení je vlastník nemovitosti od platby za odvádění SRV osvobozen.

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Pokud se část nemovitosti využívá k jinému účelu (např. kanceláře, autodílna), vypočítá se poměrná část této plochy k ploše určené k bydlení. Jestliže tedy užitná plocha nemovitosti využitá pro jiný účel než bydlení činí například 15% z celkové užitné plochy, zpoplatněno je 15% ploch, ze kterých je odváděna SRV do veřejné kanalizace.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace