Hospodářská komora ČR nesouhlasí s novelou nařízení vlády ohledně odpadních vod

23. října 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

VOD-KA 2013 - ČOV - IMG_2367

Jak již portál Naše voda v minulosti informoval, s připravovanou novelou nařízení vlády 61/2003 Sb., nesouhlasí celá řada připomínkových míst, mimo jiné Hospodářská komora ČR. Stanovisko komory vyjádřil její prezident Vladimír Dlouhý v reakci na otevřený dopis profesora Jiřího Wannera.

Vážený pane profesore,
předně bych Vám rád poděkoval za Váš e-mail. Cením si toho, že pohled odborné veřejnosti je v souladu s kroky, které v této oblasti Hospodářská komora České republiky v minulých týdnech a v průběhu jednání s předkladatelem podnikla. Stejně tak kvitujeme, že v našem přístupu nejsme osamoceni, ale naopak se podporujeme s dalšími rezorty.
Bohužel i přes několik jednání se nepodařilo s předkladatelem najít shodu a podoba předpisu je taková, že se s ní nemůžeme ztotožnit z pohledu možných dopadů do sociální a podnikatelské oblasti tak, jak je ve svém e-mailu identifikujete. Tuto skutečnost budeme před projednáním daného nařízení vlády veřejně publikovat pomocí médií.
Věříme, že postoj Vlády ČR nebude totožný s pohledem odboru MŽP, který předpis připravil, a ten bude vrácen k přepracování předkladateli i k diskusi s hlavními stakeholdery, což se v prvém případě nestalo.
S pozdravem
Vladimír Dlouhý, Prezident, HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (veletrh VOD-KA)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace