ELO spouští dotazníkové šetření k projektu Water2REturn

15. února 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

půda zemědělství pole - IMG_5556

Evropská organizace vlastníků pozemků (European Landowners‘ Organization – ELO) informuje o projektu spolufinancovaném Evropskou Komisí na téma opětovného využití vody a obnovy živin. ELO o tom informovala portál Naše voda.

Jde o projekt s názvem Water2REturn, který je zaměřen na obnovu živin z odpadních vod z jatek, aby se přeměnil na výrobky s přidanou hodnotou pro agrochemický průmysl a poté je vrátil do půdy jako organická hnojiva pro plodiny. S tímto cílem Water2REturn spouští dotazníky, aby zapojil příslušné zúčastněné strany do projektu. Cílem šetření je vybudovat komunitu příslušných lidí kolem Water2REturn tak, aby se usnadnila diskuse a podpořil dialog o průřezových výzvách, které projekt identifikoval. Všechny požadované informace zůstanou důvěrné a budou využívány pouze pro účely projektu Water2REturn.

Dotazníky jsou v dispozici v sedmi jazycích.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině