Část Hradce nad Moravicí bude mít kvalitnější vodu

19. října 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Hradec nad Moravicí - stavba vodovodu (3)

Na začátku září začala v Hradci nad Moravicí významná stavební akce, v jejímž průběhu bude v letošním roce zmodernizováno 876 metrů ocelového a litinového potrubí v ulicích Písecká, Bezručova, Fučíkova a Komenského. Připomíná to mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK) Marek Síbrt.

Náklady na akci přesáhnou devět milionů korun, hotovo bude do konce listopadu. Nové potrubí bude z tvárné litiny s vnitřní vystýlkou, případně z vysokohustotního polyetylenu. Potrubí z tvárné litiny v délce 416 metrů bude kvůli vlastnostem materiálu využito u vodovodního řadu pod vozovkou. Pod chodníky a nezpevněné plochy bude položeno 460 metrů vysokohustotního polyetylenového potrubí. Během opravy bude přepojeno také 51 plastových a vyměněna jedna kovová vodovodní přípojka. Díky novému vodovodnímu řadu nebudou muset vodohospodáři s takovou intenzitou odkalovat potrubí kvůli usazeninám a zvýšenému obsahu železa ve vodě. Lidé budou moci pít vodu s lepšími kvalitativními parametry.

V Hradci nad Moravicí je plánována rekonstrukce vodovodních řadů i pro další období. V roce 2018 by mělo dojít k modernizaci vodovodu v Zámecké ulici a Městečku v délce téměř 480 metrů. Důvodem přípravy této akce je nevyhovující technický stav litinového potrubí ze začátku sedmdesátých let minulého století. Potrubí vykazuje zvýšenou poruchovost, stejně jako inkrustaci, jejímž důsledkem jsou zhoršené kapacitní i tlakové poměry v lokalitě. Na daný vodovod je napojeno zhruba pět set obyvatel, ale také dvě školy, areál zámku a objekty občanské vybavenosti.

Naše voda, dokumentární foto: SmVaK

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace