18. 6. 2019

Do zranitelných oblastí přibylo 59 nových katastrálních území

Součástí začlenění nitrátové směrnice (směrnice EU č. 91/676/EHS) do naší legislativy prostřednictvím vodního zákona (zákona č. 254/2001 Sb.) jsou v § 33 také definice zranitelných oblastí a akčního programu. Připomíná to newsletter Zemědělec.

V souladu s tím schválila vláda v červenci letošního roku novelu aktuálního prováděcího předpisu, tedy nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Novela má číslo 235/2016 Sb. a s účinností od 1. srpna 2016 upravuje vymezení zranitelných oblastí a některá opatření akčního programu. Z praktického hlediska je nejdůležitějším dokumentem platné znění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., které je touto novelou upraveno (ke stažení na webu http://www.nitrat.cz). Změny jsou již zapracovány i do LPIS a upravená opatření jsou tak přiřazena k jednotlivým dílům půdních bloků (DPB). Při pravidelné revizi vymezení zranitelných oblastí bylo ze zranitelných oblastí vyřazeno 18 katastrálních území a naopak 59 nových jich bylo přidáno, a to na základě hodnocení vývoje kvality povrchových a podzemních vod.

Současně byl vyhlášen 4. akční program, na období 2016–2020. Úpravy vycházejí z výsledků monitoringu účinnosti akčního programu, nových výsledků výzkumu i připomínek zemědělské veřejnosti. V neposlední řadě novela reaguje i na vývoj nových technologií a změny klimatu. Důležité jsou i závěry z vyjednávání s Evropskou komisí o nastavení podmínek akčního programu v České republice. Další úpravy byly provedeny za účelem provázanosti a udržení souladu s požadavky kontroly podmíněnosti a podmínkami pro přímé platby.

Je třeba připomenout, že opatření akčního programu se vztahují pouze k zemědělským pozemkům nacházejícím se ve zranitelných oblastech. Výjimkou je limit použití 170 kg organického dusíku v průměru na 1 ha, který se i u zemědělského podnikatele hospodařícího jen částečně ve zranitelné oblasti hodnotí na celé výměře. Stejně tak se na celý obchodní závod vztahuje i požadavek na potřebné skladovací kapacity. Vybrané požadavky z nitrátové směrnice jsou však i součástí podmínek pro dotace na agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství. Aktuální změny v nařízení vlády č. 262/2012 Sb. se tedy mohou týkat i zemědělců hospodařících mimo zranitelné oblasti.

Zdroj: newsletter Zemědělec, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

11.10.2016 10.02, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

MOKŘAD TRIANGLMOKŘAD TRIANGL
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červen 2019 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30