9. 7. 2020

Zpřísnění podmínek ochrany půdy považují sedláci za neúčinné

Sedláci sdružení v Asociaci soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) nesouhlasí s nejnovějšími návrhy ministerstva zemědělství (MZE) na účinnější ochranu půdy. Podle ASZ ČR totiž nepovedou úpravy ke kýženému cíli.

Své výhrady konkretizoval vedení ASZ ČR v oficiálním stanovisku, které zaslalo na MZe, plné znění výhrad ASZ je zde: Ochrana pudy reakce ASZ.

Stručný popis návrhů Ministerstva zemědělství ČR:

Ministerstvo zemědělství vypracovalo návrh, který rozšiřuje dílčí podmínku greeningu diverzifikaci plodin (§ 9 nařízení vlády č. 50/2015). Ve stávající podobě návrh zpřísňuje legislativu EU (čl. 44 nařízení EU č. 1307/2013). Klíčové změny nařízení vlády ČR jsou následující:

Pokud orná půda zemědělce zahrnuje plochu mezi 10 a 20 ha, musí na ní být pěstovány alespoň 2 různé plodiny.

Pokud orná půda zemědělce zahrnuje plochu od 20 do 30 ha, musí na ní být pěstovány alespoň 3 různé plodiny.

Pokud orná půda zemědělce zahrnuje více než 30 ha, musí na ní být pěstovány alespoň 4 různé plodiny.

Vždy přitom platí, že hlavní plodiny nesmí zabírat více než 75 % plochy orné půdy. Pro rozlohy uvedené v bodech b) a c) navíc platí, že dvě hlavní plodiny nesmí dohromady pokrývat více než 95 % plochy orné půdy zemědělce. Při porušení pravidel by byl dotyčný sankcionován snížením ekologické platby o 50 % plochy, která určena k výpočtu této platby.

Změny standardů DZES 4 a 5

V rámci snah o účinnější ochranu půdy Ministerstvo zemědělství zpracovalo návrh, týkající se dobrého zemědělského e environmentálního stavu (DZES), konkrétně standardů DZES 4: Minimální pokryv půdy a DZES 5: Minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze. Původní znění obou standardů naleznete zde.

Minimální pokryv půdy (DZES 4) je v návrhu zpřísněn a rozšiřuje plochy, na kterých by opatření mělo být dodržováno. Žadatel by měl povinnost zajistit na nejméně 50 % výměry všech dílů půdních bloků (DPB) s kulturou standardní orná půda, že po sklizni plodiny bude založen souvislý porost ozimé plodiny, nebo že plocha bude nejpozději do 20. 8. oseta meziplodinou, a tento souvislý porost zůstane zachován nejméně do 28. 2.

Znění standardu Minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze (DZES 5) návrh pozměňuje následujícím způsobem:

Žadatel na ploše DBP označené v evidenci půdy jako půda:

Silně erozně ohrožená (SEO) vodní erozí zajistí, že bude pěstován pouze travní porost, víceletá pícnina, ozimá obilovina, ozimá řepka olejná nebo jejich směsi,

Mírně erozně ohrožená (MEO) vodní erozí zajistí, že erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií pro MEO.

Nejvýznamnější změnou, kterou obsahuje Metodická úprava pro plnění podmínek DZES 5, je zrušení limitu 35 ha pro aplikaci půdoochranných technologií. Ministerstvo zemědělství ji považuje za nedostatečnou.

Návrh má za cíl upřesnit podmínky pěstování na SEO a MEO a ukotvit půdoochranné technologie pro MEO. Zároveň by dle návrhu mělo dojít k vypuštění tolerované 0, 4 ha výjimky, která by měla být nahrazena obdobnou možností plnění standardu.

Zdroj: ASZ ČR, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

24.7.2016 11.41, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2