8. 8. 2020

Co znamená pro Krkonoše přijetí novely zákona o ochraně krajiny

Poslanecká sněmovna tento týden definitivně schválila přehlasování veta prezidenta republiky novelu zákona o ochraně přírody a krajiny [1]. Co se mění ve fungování Krkonošského národního parku (KRNAP), rozebírá vedení KRNAP v dnešní tiskové zprávě.

“Velkou část změn na první pohled návštěvníci národního parku a partneři v regionu nepoznají. Týkají se především práce Správy národního parku, péče o přírodu a podobně,”říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. “Některé změny ale, doufáme, znatelné budou a my na nich hned začínáme pracovat,” dodává ředitel Hřebačka. „Novela zákona si prošla nejen poctivou přípravou za přímé účasti správ národních parků, ale úplně kompletním legislativním procesem. Může být příkladem, na kterém se dá vykládat a učit demokratický proces přijímání zákonů v Česku a její legitimitu tak vnímám jako velmi vysokou,” říká náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar.

Okamžitě po nabytí účinnosti zákona [2] začínají platit takzvané základní a bližší ochranné podmínky národních parků. Pokud jde o změny oproti současnému stavu, znamená to například zákaz ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky na celém území národních parků [3]. Naopak určité uvolnění se týká táboráků a také táboření pod stanem – dosud bylo obojí na celém území národních parků (mimo Správou NP vyhrazená místa) zákonem zakázáno, od nynějška bude obojí legálně možné v zastavěném (a zastavitelném – dle platného územního plánu) území obcí v národním parku.

Zákon také zakazuje létání motorových i bezmotorových letadel, včetně paraglidů, nad územím národních parků. Stanovit limity pro regulované létání nad národními parky může podle zákona Úřad pro civilní letectví.

Mění se také některé pojmy. Například dosavadní Plány péče, základní strategický dokument, platný 10 let a závazný pro Správu NP, se mění na Zásady péče. Platný Plán péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo je aktuální do roku 2020. Letos Správa KRNAP, ve spolupráci s partnery v Krkonoších, především Svazkem měst a obcí Krkonoše, zahajuje práce na Zásadách péče o KRNAP (a jeho ochranné pásmo) na další období, které bude podle nového zákona delší – může být 15leté, nebo dokonce 20leté.

Velmi diskutovaným tématem v době přípravy zákona byla nově pojímaná zonace národního parku [4]. Dosavadní číslované zóny, kombinující regulace činností s pravidly péče o přírodu, se mění na zonaci “managementovou”, tedy popisující především pravidla péče o přírodu v dané zóně – jak to funguje například v sousedním Německu a jak to doporučují také pravidla Světové unie pro ochranu přírody (IUCN). Jádrovou a nejcennější část národního parku bude tvořit zóna přírodní, která bude prakticky bezzásahová. Na ni bude navazovat zóna přírodě blízká, tvořená územími, která je možné postupně dovést do stavu, kdy se budou moci stát rovněž bezzásahovými lokalitami a přejít do zóny přírodní. Ta by měla v budoucnu pokrývat většinu území národního parku. “V Krkonoších uvažujeme o území o málo větším než 50 %, v horizontu delším než sto let. Především mnohokrát lidmi pozměněné a zasažené krkonošské lesy budou na velké části ještě dlouho potřebovat lidskou asistenci,” vysvětluje Václav Jansa, náměstek ředitele Správy KRNAP pro péči o národní park.

Třetí zónou v pořadí bude zóna soustředěné péče o přírodu, kde předpokládáme trvalý aktivní management. V Krkonoších se jedná především o horské louky a pastviny, ale také o lesy v okolí lidských sídel. Čtvrtou zónou je zóna kulturní krajiny, kterou budou tvořit především obce v národním parku a jejich bezprostředním okolí. V Krkonoších nebude tato zóna příliš rozsáhlá, protože většina krkonošských obcí má svá zastavěná území v ochranných pásmech, na čemž se novelou zákona nic nemění. “Projednávání nové zonace KRNAP jsme připraveni obratem zahájit, ostatně naše představy už jsme prezentovali také našim partnerům v Radě KRNAP, kde jsou zastoupeny i oba kraje a všechny krkonošské obce. Předpokládáme, že by novou zonaci mohl KRNAP mít zhruba do dvou let,” říká ředitel Hřebačka. Schválená zonace pak bude platná následujících 15 let.

Návštěvníky národního parku bude zajímat tzv. klidové území. To bude území, kde bude, tak jako dosud v I. zóně NP, možný pohyb pouze po značených turistických trasách. I v Krkonoších bude klidové území menší, než dosavadní I. zóna KRNAP. Počítáme s tím, že například v Dvorském lese na Rýchorách, který bude součástí přírodní zóny, nebude vyhlášeno klidové území. Klidové území může být vyhlášeno i s časovým omezením (třeba v hnízdním období či v období toku tetřívka).

Poznámky:

[1] Poprvé Sněmovna zákon schválila 2. prosince 2016. Horní komora parlamentu, Senát, poté 18. ledna 2017 k návrhu přijal sérii pozměňovacích návrhů. Poslanecká sněmovna svým hlasováním 1. března schválila znovu původní sněmovní verzi novely, kterou následně vetoval prezident republiky. Hlasováním 4. dubna 2017 pak poslanci novelu zákona schválili definitivně.

[2] Zákon nabude účinnosti prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyjití ve Sbírce zákonů. Tedy pokud ve Sbírce vyjde v dubnu, účinným se stane od 1. června 2017.

[3] Hovoříme-li o “území národního parku”, máme na mysli skutečně samotné území národního parku, tedy mimo ochranné pásmo.

[4] Dnes platná zonace člení Krkonošský národní park na I. zónu (19,2 %), II. zónu (27,1 %) a III. zónu (53,7 %).

Zdroj a foto: KRNAP

5.4.2017 9.32, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6