28. 10. 2020

Změny v hodnocení bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

K upřesnění charakteristik bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) připomíná ekologicky zaměřený portál enviprofi.cz návrh změn oproti stávající vyhlášce č. 327/1998 Sb. 

Změny se týkají:

upřesnění pojmu aktualizace BPEJ,

dokumentace celostátní databáze (např. neuvádějí se archivní materiály, s kterými se již aktivně nepracuje nebo různé výstupy, které nejsou součástí celostátní databáze nebo eventuálně budou součástí bonitačního informačního systému, který je uveden v § 3 odst. 2),

upřesnění mapových podkladů aktualizace BPEJ,

doplnění termínů k úkonům SPÚ (vyhotovení změněných map BPEJ, poskytnutí údajů o aktualizaci BPEJ katastrálnímu úřadu),

oprav a doplnění příloh k vyhlášce (především přílohy č. 2: „Hlavní půdní jednotky“) tak, aby byly v souladu s Metodikou BPEJ.

  • 1

Předmět úpravy navrhované vyhlášky odpovídá zmocnění uvedenému v § 8 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

  • 2

Skeletovitostí se rozumí kombinace obsahu štěrku a kamene v ornici a obsahu štěrku a kamene ve spodině. Nejedná se o podíl.

  • 3 až 6

Státní pozemkový úřad podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje změny map BPEJ, zabezpečuje jednotné vedení a aktualizaci údajů o BPEJ v číselném a mapovém vyjádření, hradí náklady spojené s aktualizací BPEJ a poskytuje údaje o BPEJ, pokud tyto údaje nejsou již součástí katastru nemovitostí. Návrh vyhlášky upravuje postup pro vedení a aktualizaci BPEJ.

K dokumentaci celostátní databáze náleží mapy BPEJ v digitální a grafické formě a záznamy o aktualizaci BPEJ – bonitační informační systém.

Informace vyjadřující klimatické a půdní podmínky související s kódem BPEJ a údaje o plošném zastoupení BPEJ v katastrálním území nejsou součástí celostátní databáze, ale jsou obsahem Metodiky BPEJ a možným výstupem z celostátní databáze.

Do textu ustanovení § 5 odst. 5 a 6 a § 6 odst. 1 a 2 byly přidány lhůty pro vyhotovení změněných map BPEJ a pro poskytnutí údajů o aktualizaci BPEJ katastrálnímu úřadu, požadavek na zaslání zdůvodnění katastrálnímu úřadu v případě neposkytnutí údajů do 3 měsíců od vyhotovení změněných map BPEJ s informací o časovém harmonogramu zapsání BPEJ do katastru nemovitostí a zavedení do katastru nemovitostí nejpozději do 6 měsíců.

  • 7

Ke dni nabytí účinnosti vyhlášky se zrušují:

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.

  • 8

Navrhuje se nabytí účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Dokumenty ke stažení: Důvodová zpráva, Závěrečná zpráva RIA, Materiál

Další informace na www.enviprofi.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

14.4.2018 7.50, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKAVÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2020>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1