28. 5. 2020

Změna stanovení aktivní záplavové zóny v obcích na Ohři se odkládá

Krajský úřad Ústeckého kraje jako vodoprávní úřad vrátí Povodí Ohře s.p. jejich návrh na nové stanovení záplavového území řeky Ohře před soutokem s Labem a nebude se jím v tuto chvíli zabývat do doby nové závazné legislativní úpravy a koordinace návrhu s Povodím Labe s.p.

To je závěr jednání příslušných úřadů a vedení Ústeckého kraje, které k této problematice svolal hejtman Oldřich Bubeníček. Uvedla to mluvčí kraje Magdalena Hanáčková.

Proti návrhu na stanovení aktivních záplavových zón se postavily obce a města z oblasti soutoku řek, kde by došlo na rozsáhlém území k okamžité stavební uzávěře, jež by měla zásadní dopad na budoucí rozvoj těchto hustě osídlených a využívaných lokalit. Navíc by byly zmařeny již dokončené investice v dotčených oblastech. Také vzhledem k těmto zásadním dopadům do života dotčených obcí se všichni přítomní shodli na potřebě vyčkat na aktualizaci povodňové legislativy a závazné metodiky pro výpočet záplavových území a zároveň na nutnosti koordinovat v oblasti soutoku Labe a Ohře návrhy na vyhlášení záplavových území mezi správci obou toků.

„V zájmu Ústeckého kraje je zajistit rozvoj obcí a podporovat nové investiční záměry, jež zvýší zaměstnanost. Ministerstva zemědělství a životního prostředí by měla nastavit takové legislativní podmínky, aby při stanovování záplavových zón byly zohledňovány nejen matematické modely hloubek a průtoků, ale také platné územní plány obcí a jejich rozvojový potenciál,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

Naše voda

26.3.2014 6.19, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31