10. 7. 2020

Zítra se pro veřejnost otevírá nová provozní budova Punkevních jeskyní

V pátek dne 20. listopadu 2015 se slavnostně pro veřejnost otevírá nová provozní budova Punkevních jeskyní v Moravském krasu. Informovala o tom dnes mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

Punkevní jeskyně jsou nejoblíbenějšími ze 14 zpřístupněných jeskyní České republiky. Ročně podzemními dómy s bohatou krápníkovou výzdobou projde na dno propasti Macochy a vodní plavbu na podzemní Punkvě absolvuje přes 200 000 návštěvníků z celého světa. První prostory jeskyní byly objeveny skupinou profesora Karla Absolona v roce 1909 a ještě téhož roku zpřístupněny veřejnosti. V dnešním rozsahu jsou jeskyně přístupny od roku 1933.

Před vchodem do jeskyní, vedle monumentálního portálu vývěru Punkvy, se vystřídala řada malých objektů. Poslední budova byla postaven v roce 1947. I když prošla spolu s jeskyněmi roku 1996 opravou, záhy již její stav nevyhovoval potřebám cestovního ruchu, požadavkům hygienickým i nárokům na bezpečnost pracovníků i návštěvníků jeskyně. Ani náročné kotvení 80 m vysoké skalní stěny nad budovou, provedené v letech 1999 – 2001, nebylo stoprocentní zárukou bezpečnosti před pády uvolněných kamenů. Nový objekt je proto situován v bezpečnější vzdálenosti od skal a jeho střecha má speciální tlumící vrstvu, dimenzovanou na zachycení až 50 kg těžkých kamenů z výšky 80 m.

Vzhledem k výjimečnosti tohoto místa byla podoba nové provozní budovy hledána ve veřejné architektonické soutěži. V roce 2004 se do ní přihlásilo 52 návrhů, z nichž jako vítězný byl vybrán návrh Architektonické kanceláře Burian – Křivinka z Brna. Na realizaci však čekal až do roku 2012, kdy se podařilo zajistit potřebné finanční zdroje. Na 61,5 milionu vyšly celkové náklady na výstavbu nové budovy včetně bouracích prací, přípojek a venkovních úprav, které byly hrazeny z prostředků Operačního programu životní prostředí, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Správy jeskyní České republiky. Stavbu na základě výběrového řízení zahájila v červnu 2014 jako generální dodavatel firma Stavos Brno a.s. Do zkušebního provozu byla nová budova uvedena v září 2015 a zkolaudována pro řádný provoz byla 13. října 2015.

Aby správa jeskyní vyhověla velkému zájmu návštěvníků, celá stavba probíhala za plného návštěvního provozu jeskyní. Zázemí pro zaměstnance i služby návštěvníkům byly stěsnány do provizorních stavebních buněk a také užívání přístupových komunikací bylo vzhledem k pokládání nových inženýrských sítí značně omezeno. Souběh všech těchto činností značně komplikoval i práce dodavatelským firmám. Jen díky vzájemné ochotě a spolupráci pracovníků dodavatelské firmy a zaměstnanců správy jeskyní se dařilo často hraniční problémy skloubení stavebních prací s návštěvním provozem průběžně řešit.

I když nová provozní budova stojí na místě původní, je půdorysně posunuta, takže příchozím otevírá původně skrytý vchod do jeskyní. Opticky se „opírá“ o skalní výběžek, který prostupuje až do jejího interiéru. V dvoupodlažním železobetonovém monolitickém skeletu s konkávně prohnutou zatravněnou střechou je integrováno celé zázemí provozu jeskyní a služeb návštěvníkům. Oproti původní stavbě však postrádá restaurační zařízení, jehož zřízení neumožnily podmínky dotačního programu. Celý objekt je vytápěn pomocí tepelných čerpadel a nově také kanalizován do čistírny odpadních vod u Skalního mlýna. V technickém podlaží je kromě veřejných toalet celé technické zázemí jeskyní včetně agregátu jejich náhradního osvětlení, dílen a nabíjecího zázemí lodí. Podle projektu byl rovněž zbudován nový přístup k přístavišti a zastřešení výstupu i nástupu do lodí. Odstraněna byla budova veřejných záchodů i bezbřehé asfaltové plochy, které obklopovaly původní budovu. Areál doplňuje nový informační systém s údaji o jeskyních Moravského krasu, v budově je zřizována malá expozice přibližující dramatická objevování a zpřístupňování Punkevních jeskyní a dobývání Macochy.

Zbývajícím úkolem správy jeskyní je zřídit v blízkosti alespoň malou kapacitu, která po dobu desetileté „nedotknutelnosti“ stavby poskytne návštěvníkům základní občerstvení, které je u tak frekventovaného turistického cíle, vzdáleného přes 2 km od nebližší restaurace, nezbytné.

Otevřením nové provozní budovy Punkevních jeskyní dosáhla Správa jeskyní ČR svého dlouhodobého cíle – dnes už jsou všechny zpřístupněné jeskyně Moravského krasu vybaveny novými moderními provozními objekty, jejichž posláním je umožnit návštěvníkům co nejbližší poznávání krasu a jeskyní. K tomu slouží i postupně budované a rozšiřované naučné expozice v těchto objektech i v jeskyních samotných, z nichž poslední novinkou je expozice Lidé a jeskyně, která propojuje návštěvní objekty jeskyní Výpustku, Sloupsko-šošůvských, Balcarky a Kateřinské.

Správa jeskyní České republiky je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Jako jedno ze specifických pracovišť státní ochrany přírody zajišťuje ochranu a prezentaci veřejnosti zpřístupněných jeskyní a provádí průzkumné, dokumentační a expertízní práce, týkající se ochrany, výzkumu, průzkumu a využívání krasu, jeskyní a dalších podzemních prostor, zejména pro potřeby státní ochrany přírody, správních a samosprávných orgánů.

Zdroj: MŽP, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (propast Macocha)

19.11.2015 13.59, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2