29. 5. 2020

Zemědělci dostali díky suchu výjimky při krmení zvířat

Vzhledem k výskytu sucha v roce 2018 je možné na zasažené díly půdních bloků, zařazené do titulu druhově bohaté pastviny, podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) oznámení zásahu vyšší moci – suchem. Informuje o tom na základě oznámení SZIF týdeník Zemědělec.

Bude tak výjimečně možné na druhově bohatých pastvinách provádět příkrm pasených zvířat, který je zde za normálních okolností zakázán (§ 19 odst. 11 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálněklimatických opatření). Oznámení zásahu vyšší moci – suchem (na formuláři SZIF) je nutné podat na místně příslušném oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF (OPŽL). „Jako relevantní bude bráno v potaz na těch dílech půdních bloků, ke kterým bude zasažení zemědělským suchem doloženo Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ),” uvedl SZIF. Provádění příkrmu bude pardonováno nejvýše 15 pracovních dní před podáním oznámení o zásahu vyšší moci. „Při provádění příkrmu nesmí docházet k devastaci druhově bohatých pastvin například tím, že bude příkrm po celou dobu trvání výjimečné situace prováděn na jednom místě,” zdůraznil SZIF.

Vzhledem k mimořádně nepříznivé situaci v produkci pícnin z důvodu sucha se pak ministerstvo zemědělství rozhodlo umožnit ekologickým zemědělcům žádat o výjimku na nákup a používání konvenčních objemných krmiv podle článku 47 písmene c) nařízení Komise (ES) číslo 889/2008 bez nutnosti dokládání dalších důkazů prokazujících rozsah, místo a typ katastrofy, jejichž doložení je vyžadování metodickým pokynem č. 4/2016. „Toto opatření však platí výhradně pro žádosti o výjimky pro používání konvenčních objemných krmiv,” upozornilo ministerstvo zemědělství. Žádost o výjimku musí podle ministerstva zemědělství v každém případě obsahovat kompletní informace o identifikaci žadatele a zejména pak o specifických kritériích požadované výjimky. Mezi ně patří informace o druhu a kategorii zvířat, kterým bude zkrmováno konvenční krmivo, počet kusů, druh a množství konvenčního krmiva, pro jehož zkrmování je žádáno o výjimku, specifikace období, po které bude zkrmováno, a popis opatření, která budou přijata k obnovení ekologického režimu, sdělilo ministerstvo.

SZIF, Zemědělec, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

31.7.2018 9.00, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31