9. 8. 2020

Ze zahraničí: Lesní vegetace a její vliv na vodní zdroje

V časopise The Source 10/2017, který vydává International Water Association (IWA) vyšel pro řadu ekologů kontroverzní příspěvek „Když se stromy stávají nepřítelem“ od autorky Helen Poulos, která se na Wesleyanské univerzitě v Connecticutu zabývá mimo jiné antropogenními vlivy na vegetaci. 

Na portálu Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) na materiál upozornil člen vedení SOVAK Ondřej Beneš. Uvedený příspěvek se zabývá zejména zaběhlým ekologickým paradigmatem „dostatek vodních zdrojů a jejich kvalita je přímo úměrná množství lesní vegetace ve zdrojových územích“. Jako zásadní protiargument proti tomuto konstatování autorka uvádí specificky pro semiaridní klima dlouhodobé řady sledování dostupnosti vodních zdrojů v USA, které jsou zásobeny z území, kde dochází dlouhodobě k zvyšování úrovně zalesnění. Na příkladu západní části oblasti Sierra Nevada uvádí, že snížení intenzity zalesnění by zvýšilo dostupnost vodních zdrojů v návazné lokalitě až o 9 %. Doporučení směřuje zejména k řízené těžbě a prořezům lesních porostů.

Přestože Česká republika spadá do klimatického pásu vlhkého kontinentálního podnebí, probíhající klimatická změna ale již nyní indikuje změny v budoucích letech. Jak uvádí aktuální Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky za rok 2016 vydaná Ministerstvem zemědělství, plocha lesních pozemků v České republice trvale roste. V roce 2016 se plocha lesních pozemků meziročně zvýšila o 1 458 ha na celkových 2 669 850 ha, což představuje podíl cca 34 % na celkové rozloze České republiky. Otázka intenzity lesního hospodaření tak ve vazbě na dostupnost vodních zdrojů i s ohledem na časté periody sucha bude určitě do budoucna diskutovaná i v České republice. Připomenout lze i doporučení uznávaného českého odborníka Ing. Vojtěcha Broži z ČVUT Praha, který směřuje pozornost odborné veřejnosti k zvyšování nejenom přirozené, ale i umělé akumulace vody v krajině jako dlouhodobého řešení, ovšem často blokovaného „ekologickými“ zájmy.

Zdroj: www.sovak.cz., ilustrační foto Naše voda (zalesňování) Nina Havlová

5.1.2018 9.30, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6