22. 5. 2019

21.7.2011 10.03, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Ze dna Bečvy budou v Přerově odstraněny nánosy

V Přerově budou zahájeny práce na odstranění štěrkopískového nánosu z koryta řeky Bečvy v lokalitě nad lávkou „U loděnice“. Jedná se o pokračování prací na odstranění rozsáhlého nánosu, který je následkem povodňových událostí z roku 2010, uvedlo dnes Povodí Moravy.

V pátek 22. července 2011 proběhne pravidelné každoroční snížení hladiny na jezu Přerov. V návaznosti na opadnutí hladiny v nadjezí, které se naplno projeví následující den, budou zahájeny práce na odstranění rozsáhlého štěrkopískového nánosu a zkapacitnění koryta řeky Bečvy v lokalitě nad lávkou „U loděnice“. Jedná se o pokračování prací na odstranění rozsáhlého nánosu, který je následkem povodňových událostí z roku 2010. Období pravidelného týdenního snížení hladiny na jezu Přerov vytvoří pro vytěžení nánosu optimální podmínky. V této lokalitě byla v zimních měsících provedena I. etapa prací, která však probíhala při plné hladině v nadjezí, proto bylo možné vytěžit jen část rozsáhlého pravobřežního nánosu.

V současné době probíhá příprava na zahájení této II. etapy těžby, kdy je připravován prostor mezideponie na pravém břehu. Tato plocha byla doposud využita pro skladování vytěžených materiálů z předchozí těžby, jenž probíhala na přelomu roku. Materiál z deponie je již druhým týdnem intenzivně odvážen a nachází uplatnění zejména v rámci zakázek místních stavebních firem.

Odstranění nánosů navazuje na provedené těžby nánosů v letošním roce pod jezem Přerov, U Loděnice (I. etapa prací), pod a nad jezem v Oseku nad Bečvou a pod jezem Troubky. Obdobně jako u předchozích akcí, i tady je prioritou zkapacitnění profilu a příprava na možné jarní ledové jevy.

Akce probíhá s udělením výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů, která práce termínuje právě na období pravidelného červencového  srážky na jezu Přerov. Samotný způsob provádění prací byl mimo jiné projednáván s vládními i nevládními organizacemi ochrany přírody. Po stránce ekologické bude na danou akci dohlížet odborný hydrobiologický dozor, který bude monitorovat celé vypuštěné nadjezí jezu Přerov.

Zdroj: PMO

21.7.2011 10.03, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2